MahayanateksterStartside


Mahayana var en reformbevegelse som startet i India, men som fikk størst gjennomslag i det sentrale og østlige Asia. Dateringene er notorisk vanskelige i indisk historie, og mahayana utviklet seg over tid. Men mange forskere mener at mahayana vokste fram i århundrene nærmest før og etter Kristi fødsel.

Mahayana-bevegelsen avviste mye av den buddhistiske tradisjonen som den gang eksisterte, og produserte heller sine egne tekster, som ble "tilbakedatert" og lagt i munnen på både den historiske Buddha og andre buddhaer og bodhisattvaer (avanserte vesener som var kommet langt på veien til å bli en framtidig buddha).

Mahayanas tekster kan deles i to hovedkategorier:

Sutraer og andre tekster med anonym forfatter, lagt i munnen på en buddha eller bodhisattva. Noen mahayanasutraer er korte. Andre er meget lange, og av disse lange sutraene skal vi her foreløpig bare presentere noen kortere utdrag.

Prajñaparmitahridayasutra - Hjertesutraen
Saddharmapundarikasutra - Lotussutraen
Saddharmalankavatarasutra - Nedstigningen på Lanka
Sukhavativyuha - Teksten om Lykkeland
Vimalakirtinirdeshasutra - Vimalakirtis forklaringer

Shastraer, dvs. filosofiske avhandlinger, og andre verker med (som oftest) navngitt forfatter.

Nagarjuna: Madhyamakashastra - En avhandling om middelveien
Vasubandhu: Madhyantavibhagashastra - En avhandling om å skjelne mellom midten og ytterpunktene
Shantideva: Bodhicaryavatara - Veien til det våkne liv
Shantideva: Shikshasamuccaya - Treningshåndboken
Aryasura: Jatakamala - En blomsterkrans av historier om tidligere liv
***: Ratnagotravibhagottaratantra - Om forståelse av juvelfamilien