Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

9. Sammaditthisutta - Rett syn


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 1-10


Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalund i Savatthi, henvendte Sariputta seg til munkene og sa:

"Venner," sa han.

"Ja, min venn," svarte munkene.

Sariputta sa:

"Man snakker om rett syn, mine venner. Men hva vil det si at en elev av den edle har rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Vi skulle gjerne vandre langt for å høre deg forklare dette, Sariputta. Det ville være fint om du ville forklare dette for oss, Sariputta. Det du sier, vil munkene huske."

"Så hør etter, mine venner, og følg med, så skal jeg forklare det."

"Ja, min venn," svarte munkene.

Sariputta sa:

"I den grad den edles elev forstår hva som er usunt og hva som er usunne røtter, og hva som er sunt og hva som er sunne røtter, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er det som er usunt? Drap er usunt, tyveri er usunt, seksuelle overtredelser, løgn, sladder, sårende tale, tomprat, griskhet, sinne og feilaktig ideologi er usunn. Dette er det som er usunt. Men hva er usunne røtter? Det er grådighet, hat og uvitenhet – dette er de usunne røttene.

Men hva er det som er sunt? Det er å avstå fra drap, tyveri, seksuelle overtredelser, løgn, sladder, sårende tale, tomprat, griskhet, sinne og feilaktig ideologi. Det er sunt å la dette være. Men hva er da sunne røtter? Det er gavmildhet, kjærlighet og visdom – dette er de sunne røttene.

I den grad den edles elev har denne forståelsen av hva som er usunt og hva som er usunne røtter, og hva som er sunt og hva som er sunne røtter, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at "jeg er", kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår ernæring, ernæringens opphav, ernæringens opphør og veien som fører til ernæringens opphør, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er ernæring, hva er ernæringens opphav, hva er ernæringens opphør og hva er veien som fører til ernæringens opphør, mine venner?

Det finnes fire slags ernæring som opprettholder levende vesener eller slike som venter på å bli født. Hvilke fire?

Det ene er grov eller fin materiell ernæring, det andre er sanseinntrykk, det tredje er vilje og det fjerde er bevissthet. Ernæringens opphav er når det oppstår begjær, ernæringens opphør er begjærets opphør, og den edle åttedelte vei er veien som fører til ernæringens opphør, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

I den grad den edles elev forstår ernæring, ernæringens opphav, ernæringens opphør og veien som fører til ernæringens opphør, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes det en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår lidelse, lidelsens opphav, lidelsens opphør og veien som fører til lidelsens opphør, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er lidelse, mine venner? Å bli født innebærer lidelse, å bli gammel innebærer lidelse, å dø innebærer lidelse, sorg, klage, smerte, tungsinn og mismot innebærer lidelse. Det innebærer lidelse å være sammen med det som du ikke liker. Det innebærer lidelse å være adskilt fra det som du liker. Det innebærer lidelse når du ikke oppnår det du ønsker deg. Kort sagt, de fem involveringsgruppene innebærer lidelse. Det er dette som kalles lidelse, mine venner.

Og hva er lidelsens opphav, mine venner? Det er dette begjæret, som fører til videre eksistens, som henger sammen med nytelseslyst, og som søker nytelser her og der; nemlig sansebegjær, eksistensbegjær og ødeleggelsestrang. Det er dette som kalles lidelsens opphav, mine venner.

Og hva er lidelsens opphør, mine venner? Det er den fullstendige lidenskapsløshet overfor dette begjæret og opphevelsen av det, det er å gi det opp, vise det bort, slippe taket i det og bli fri. Det er dette som kalles lidelsens opphør, mine venner.

Og hva er veien som fører til lidelsens opphør, mine venner? Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Det er dette som kalles veien som fører til lidelsens opphør, mine venner.

I den grad den edles elev forstår lidelse, lidelsens opphav, lidelsens opphør og veien som fører til lidelsens opphør, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes det en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår forfall og undergang, forfallets og undergangens opphav, forfallets og undergangens opphør og veien som fører til forfallets og undergangens opphør, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er forfall og undergang, mine venner? Hva er forfallets og undergangens opphav? Hva er forfallets og undergangens opphør? Og hva er veien som fører til forfallets og undergangens opphør?

Når forskjellige vesener innen en eller annen biologisk klasse eldes, når de blir gamle, når tennene faller ut og håret blir grått, når huden blir rynkete, livskraften ebber ut og sansene svekkes, da kalles det alderdom. Når forskjellige vesener innen en eller annen biologisk klasse går bort, går i oppløsning, forsvinner, dør, slukner – når tiden er ute, involveringsgruppene faller fra hverandre og det døde skallet blir liggende tilbake – da kalles det død. En slik alderdom og død kalles forfall og undergang.

Når tilblivelse oppstår, oppstår forfall og undergang. Når tilblivelse opphører, opphører forfall og undergang. Veien til forfallets og undergangens opphør er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

I den grad den edles elev forstår forfall og undergang, forfallets og undergangens opphav, forfallets og undergangens opphør og veien som fører til forfallets og undergangens opphør, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes det en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår tilblivelse, tilblivelsens opphav, tilblivelsens opphør og veien som fører til tilblivelsens opphør, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er tilblivelse, mine venner? Hva er tilblivelsens opphav? Hva er tilblivelsens opphør? Og hva er veien som fører til tilblivelsens opphør?

Når forskjellige vesener blir født, oppstår, trer fram og blir til innen en eller annen biologisk klasse, når involveringsgruppene kommer til syne og sansefunksjonsfeltene erverves, da kalles det tilblivelse, mine venner. Når forventningsmønstere oppstår, oppstår tilblivelse. Når forventningsmønstre opphører, opphører tilblivelse. Veien til tilblivelsens opphør er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

I den grad den edles elev forstår tilblivelse, tilblivelsens opphav, tilblivelsens opphør og veien som fører til tilblivelsens opphør, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes det en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår forventningsmønstre, forventningsmønstrenes opphav, forventningsmønstrenes opphør og veien som fører til forventningsmønstrenes opphør, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er forventningsmønstre, mine venner? Hva er forventningsmønstrenes opphav? Hva er forventningsmønstrenes opphør? Og hva er veien som fører til forventningsmønstrenes opphør?

Det finnes tre slags forventningsmønstre: forventninger om sansenytelser, forventninger om former og formløse forventninger. Når involveringer oppstår, oppstår forventningsmønstre. Når involveringer opphører, opphører forventningsmønstre. Veien til forventningsmønstrenes opphør er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

I den grad den edles elev forstår forventningsmønstre, forventningsmønstrenes opphav, forventningsmønstrenes opphør og veien som fører til forventningsmønstrenes opphør, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes det en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår involveringer, involveringenes opphav, involveringenes opphør og veien som fører til involveringenes opphør, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er involveringer, mine venner? Hva er involveringenes opphav? Hva er involveringenes opphør? Og hva er veien som fører til involveringenes opphør?

Det finnes fire slags involveringer. Det er å involvere seg i sansenytelser, involvere seg i teorier, involvere seg i regler og ritualer, og involvere seg i jeg-teorier. Når lengsler oppstår, oppstår involveringer. Når lengsler opphører, opphører involveringen. Veien til involveringenes opphør er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

I den grad den edles elev forstår involveringer, involveringenes opphav, involveringenes opphør og veien som fører til involveringenes opphør, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes det en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår lengsler, lengslenes opphav, lengslenes opphør og veien som fører til lengslenes opphør, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er lengsler, mine venner? Hva er lengslenes opphav? Hva er lengslenes opphør? Og hva er veien som fører til lengslenes opphør?

Det finnes seks slags lengsler. Det er lengsler etter synlige former, lengsler etter lyder, lengsler etter dufter, lengsler etter smaker, lengsler etter berøringer og lengsler etter ideer. Når følelser oppstår, oppstår lengsler. Når følelser opphører, opphører lengsler. Veien til lengslenes opphør er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

I den grad den edles elev forstår lengsler, lengslenes opphav, lengslenes opphør og veien som fører til lengslenes opphør, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes det en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår følelser, følelsenes opphav, følelsenes opphør og veien som fører til følelsenes opphør, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er følelser, mine venner? Hva er følelsenes opphav? Hva er følelsenes opphør? Og hva er veien som fører til følelsenes opphør?

Det finnes seks slags følelser. Det er følelser knyttet til synsinntrykk, følelser knyttet til hørselsinntrykk, følelser knyttet til lukteinntrykk, følelser knyttet til smaksinntrykk, følelser knyttet til berøringer og følelser knyttet til sinnet. Når persepsjoner oppstår, oppstår følelser. Når persepsjoner opphører, opphører følelser. Veien til følelsenes opphør er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

I den grad den edles elev forstår følelser, følelsenes opphav, følelsenes opphør og veien som fører til følelsenes opphør, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes det en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår persepsjoner, persepsjonenes opphav, persepsjonenes opphør og veien som fører til persepsjonenes opphør, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er persepsjoner, mine venner? Hva er persepsjonenes opphav? Hva er persepsjonenes opphør? Og hva er veien som fører til persepsjonenes opphør?

Det finnes seks slags persepsjoner. Det er persepsjoner knyttet til synsinntrykk, persepsjoner knyttet til hørselsinntrykk, persepsjoner knyttet til lukteinntrykk, persepsjoner knyttet til smaksinntrykk, persepsjoner knyttet til berøringer og persepsjoner knyttet til sinnet. Når de seks sansefeltene oppstår, oppstår persepsjoner. Når de seks sansefeltene opphører, opphører persepsjoner. Veien til persepsjonenes opphør er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

I den grad den edles elev forstår persepsjoner, persepsjonenes opphav, persepsjonenes opphør og veien som fører til persepsjonenes opphør, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes det en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår de seks sansefeltene, de seks sansefeltenes opphav, de seks sansefeltenes opphør og veien som fører til de seks sansefeltenes opphør, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er de seks sansefeltene, mine venner? Hva er de seks sansefeltenes opphav? Hva er de seks sansefeltenes opphør? Og hva er veien som fører til de seks sansefeltenes opphør?

Det finnes seks sansefelt. Det er synssansefeltet, hørselssansefeltet, luktesansefeltet, smakssansefeltet, berøringssansefeltet og sinnssansefeltet. Når de spaltning i subjekt og objekt oppstår, oppstår de seks sansefeltene. Når spaltning i subjekt og objekt opphører, opphører de seks sansefeltene. Veien til sansefeltenes opphør er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

I den grad den edles elev forstår de seks sansefeltene, de seks sansefeltenes opphav, de seks sansefeltenes opphør og veien som fører til de seks sansefeltenes opphør, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes det en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår spaltningen i subjekt og objekt, opphavet til spaltningen i subjekt og objekt, hvordan spaltningen i subjekt og objekt opphører og veien som fører til at spaltningen i subjekt og objekt opphører, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er spaltningen i subjekt og objekt, mine venner? Hva er opphavet til spaltningen i subjekt og objekt? Hvordan opphører spaltningen i subjekt og objekt? Og hva er veien som fører til at spaltningen i subjekt og objekt opphører?

Følelse, identifikasjoner, intensjoner, persepsjon og oppmerksomhet – dette kalles subjekt. De fire grunnegenskapene og de primærsanseinntrykkene som er basert på disse fire grunnegenskapene – dette kalles objekt. Til sammen utgjør disse spaltningen i subjekt og objekt. Når skjelneevnen oppstår, oppstår spaltningen i subjekt og objekt. Når skjelneevnen opphører, opphører spaltningen i subjekt og objekt. Veien som fører til at spaltningen i subjekt og objekt opphører, er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

I den grad den edles elev forstår spaltningen i subjekt og objekt, opphavet til spaltningen i subjekt og objekt, hvordan spaltningen i subjekt og objekt opphører og veien som fører til at spaltningen i subjekt og objekt opphører, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes det en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår skjelneevnen, skjelneevnens opphav, skjelneevnens opphør og veien som fører til skjelneevnens opphør, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er skjelneevnen, mine venner? Hva er skjelneevnens opphav? Hva er skjelneevnens opphør? Og hva er veien som fører til skjelneevnens opphør?

Det finnes seks slags skjelneevne. Det er synsskjelneevne, hørselsskjelneevne, lukteskjelneevne, smaksskjelneevne, berøringsskjelneevne og sinnsskjelneevne. Når motivasjoner oppstår, oppstår skjelneevnen. Når motivasjoner opphører, opphører skjelneevnen. Veien som fører til skjelneevnens opphør er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

I den grad den edles elev forstår skjelneevnen, skjelneevnens opphav, skjelneevnens opphør og veien som fører til skjelneevnens opphør, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes det en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår motivasjoner, motivasjonenes opphav, motivasjonenes opphør og veien som fører til motivasjonenes opphør, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er motivasjoner, mine venner? Hva er motivasjonenes opphav? Hva er motivasjonenes opphør? Og hva er veien som fører til motivasjonenes opphør?

Det finnes tre slags motivasjoner. Det er motivasjoner til handling, motivasjoner til tale og motivasjoner til tanke. Når uvitenhet oppstår, oppstår motivasjoner. Når uvitenhet opphører, opphører motivasjoner. Veien som fører til motivasjonenes opphør, er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

I den grad den edles elev forstår motivasjoner, motivasjonenes opphav, motivasjonenes opphør og veien som fører til motivasjonenes opphør, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes det en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår uvitenhet, uvitenhetens opphav, uvitenhetens opphør og veien som fører til uvitenhetens opphør, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er uvitenhet, mine venner? Hva er uvitenhetens opphav? Hva er uvitenhetens opphør? Og hva er veien som fører til uvitenhetens opphør?

Det er når man ikke har kunnskap om lidelse, ikke har kunnskap om lidelsens opphav, ikke har kunnskap om lidelsens opphør og ikke har kunnskap om veien som fører til lidelsens opphør. Dette kalles uvitenhet. Når sinnets forurensninger oppstår, oppstår uvitenheten. Når sinnets forurensninger opphører, opphører uvitenheten. Veien som fører til uvitenhetens opphør, er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

I den grad den edles elev forstår uvitenhet, uvitenhetens opphav, uvitenhetens opphør og veien som fører til uvitenhetens opphør, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

"Utmerket, min venn," sa munkene og gledet seg over Sariputtas ord. Så stilte de Sariputta et nytt spørsmål:

"Men kan det finnes det en annen metode for at den edles elev kan få rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den?"

"Det kan finnes, mine venner," svarte Sariputta.

"I den grad den edles elev forstår sinnets forurensninger, opphavet til sinnets forurensninger, hvordan sinnets forurensninger opphører og veien som fører til at sinnets forurensninger opphører, har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den.

Men hva er sinnets forurensninger, mine venner? Hva er opphavet til sinnets forurensninger? Hvordan sinnets opphører forurensninger? Og hva er veien som fører til at sinnets forurensninger opphører?

Det finnes tre sinnets forurensninger. Det er sanselighetens forurensning, forventningenes forurensning og uvitenhetens forurensning. Når uvitenheten oppstår, oppstår sinnets forurensninger. Når uvitenheten opphører, opphører sinnets forurensninger. Veien som fører til opphør av sinnets forurensninger, er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

I den grad den edles elev forstår sinnets forurensninger, opphavet til sinnets forurensninger, hvordan sinnets forurensninger opphører og veien som fører til at sinnets forurensninger opphører, slik at han fullt ut har lagt tendenser til lidenskap bak seg, fordrevet tendenser til motvilje, skåret over tendenser til å mene at ‘jeg er', kvittet seg med uvitenhet, skaffet seg viten og gjort slutt på lidelsen her og nå, i den grad har han rett syn, slik at han ser tingene riktig og får full tillit til læren og virkelig kommer inn i den."

Slik talte Sariputta, og glade til sinns tok munkene imot Sariputtas ord.