Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene
Sutta 91 - 100


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya


91. Samtalen med Brahmayu. Brahmayusutta
Brahmanen Brahmayu sender sin elev for å observere Buddha og se om han er slik folk sier han er, og for å sjekke om han har de trettito kjennetegnene på en stor mann som brahmanene har overlevert i sine skrifter. Eleven gir en detaljert rapport. Brahmanen drar selv for å snakke med Buddha, og han blir overbevist av læren hans.

92. Fortellingen om Sela. Selasutta
Asketen Keniya inviterer Buddha og tolv hundre og femti munker til et måltid. Han får hjelp av slekt og venner til de store forberedelsene til måltidet, og hans lærer, brahmanen Sela får høre om det. Han blir nysgjerrig på Buddha og besøker ham. Sammen med sitt følge blir Sela ordinert som munk, og etter sju dager er de arahanter.

93. Samtalen med Assalayana. Assalayanasutta
En forsamling brahmaner sender den unge brahmanen Assalayana av sted for å føre debatt med Buddha. Assalayana har ikke lyst, men går likevel og legger fram tesen om at brahmanene er den beste samfunnsklassen. Buddha viser med mange eksempler at dette ikke er holdbart.

94. Samtalen med Ghotamukha. Ghotamukhasutta
Brahmanen Ghotamukha i samtale med munken Udena. Ghotamukha mener det best å verken plage seg selv eller andre, og lytter oppmerksomt når Udena legger fram Buddhas lære. Ghotamukha sier han vil ta tilflukt i ham. Men Udena ber ham heller ta tilflukt til Buddha, selv om Buddha på dette tidspunktet ikke lever lenger.

95. Samtalen med Canki. Cankisutta
Brahmanen Canki får høre at Buddha er i nærheten, og vil gå og besøke ham. Andre brahmaner prøver å få ham ifra det, idet de roser Canki for hans gode egenskaper. Men Canki gir en tilsvarende rosende omtale av Buddha, og går og hilser på ham. En ung brahman i følget hans, Kapatika, spør Buddha hva han mener om brahmanenes gamle tradisjoner. Buddha sammenligner dem med en rekke blinde menn som leier hverandre. Så spør Kapatika om tro, og Buddha svarer at hvis man har en tro, kan man si at man tror det eller det, men ikke ut fra det hevde at ‘dette alene er sannhet, alt annet er feil.'

96. Samtalen med Esukari. Esukarisutta
En brahman utfordrer Buddha om synet på de fire samfunnsklassene. Buddha sier at ingen er bedre eller verre enn andre ut fra hvilken familie de er født i, men bare ut fra sine egne handlinger.

97. Samtalen med Dhanañjani. Dhanañjanisutta
Sàriputta forteller brahmanen Dhanañjani at enhver er ansvarlig for egne handlinger, og ingen kan skylde på plikter overfor foreldre, kongen eller gudene hvis man har oppført seg dårlig. Senere blir Dhanañjani syk og ber Sariputta komme. Sariputta underviser ham i de fire høyverdige holdningene, slik at han kan komme til Brahmas himmel når han dør. Etterpå gir Buddha Sariputta en mild refselse fordi Sariputta ikke ga ham undervisning som siktet høyere enn bare det å komme til himmelen.

98. Samtalen med Vasettha. Vasetthasutta
To unge brahmaner diskuterer om man blir brahman ut fra fødsel eller ut fra egne handlinger. De spør Buddha til råds, og han svarer naturligvis at det er handlingene som definerer hver enkelt.

99. Samtalen med Subha. Subhasutta
Den unge brahmanen Subha ber Buddha svare på noen spørsmål angående brahmanenes syn på samfunnet. Buddha svarer som så ofte ellers med noen analyser og forklarer bl.a. de fem hindringene og de fire høyverdige holdningene.

100. Samtalen med Sangarava. Sangaravasutta
Den unge brahmanen Sangarava skjeller ut en kvinne som viste tillit til Buddha. Deretter oppsøker ham Buddha og spør hvor han står blant de mange forskjellige filosofene og brahmanene i den tidens India. Buddha svarer med å fortelle om sin egen vei til oppvåkning.