Suttapitaka

Buddhas læresamtaler i prosa og poesi


Startside Dighanikaya Majjhimanikaya Samyuttanikaya Anguttaranikaya Khuddakanikaya
Suttapitaka - Samtalekurven - inneholder hovedsaklig Buddhas taler og samtaler. Her finnes Buddhas lære framstilt i samtaler, lignelser og poesi. Denne kurven er igjen delt inn i fem store nikayaer eller samlinger:

1. Dighanikaya - De lange tekstene (DN)
2. Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene (MN)
3. Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema (SN)
4. Anguttaranikaya - Tekster i nummerrekkefølge (AN)
5. Khuddakanikaya - Mindre tekster (KN). Denne siste samlingen består av en rekke enkeltstående bøker. De mest kjente av disse er utvilsomt Dhammapada