Suttapitaka

Khuddakanikaya - Mindre tekster

Udana - Høytidelige uttalelser
2. Mucalindavagga - Kapitlet med Mucalinda


Startside Suttapitaka Khuddakanikaya Udana


1. Mucalindasutta - Fortellingen om Mucalinda
2. Rajasutta - Samtalen om konger
3. Dandasutta - Om å skade andre
4. Sakkarasutta - Respekt og heder
5. Upasakasutta - Legmannen
6. Gabbhinisutta - Den gravide kvinnen
7. Ekaputtasutta - Enebarnet
8. Suppavasasutta - Fortellingen om Suppavasa
9. Visakhasutta - Samtalen med Visakha
10. Bhaddiyasutta - Fortellingen om Bhaddiya