Suttapitaka

Khuddakanikaya - Mindre tekster

Udana - Høytidelige uttalelser
3. Nandavagga - Kapitlet med Nanda


Startside Suttapitaka Khuddakanikaya Udana


1. Kammavipakajasutta - Om handlinger og konsekvenser
2. Nandasutta - Fortellingen om Nanda
3. Yasojasutta - Fortellingen om Yasoja
4. Sariputtasutta - Om Sariputta
5. Mahamoggallanasutta - Om Moggallana den store
6. Pilindavacchasutta - Fortellingen om Pilindavaccha
7. Sakkudanasutta - Sakkas gave
8. Pindapatikasutta - Feilaktig holdning til å gå matrunden
9. Sippasutta - Samtale om yrker
10. Lokasutta - Verden