Suttapitaka

Khuddakanikaya - Mindre tekster

Udana - Høytidelige uttalelser
5. Sonavagga - Kapitlet med Sona


Startside Suttapitaka Khuddakanikaya Udana


1. Piyatarasutta - Det man er mest glad i
2. Appayukasutta - Tidlig død
3. Suppabuddhakutthisutta - Den spedalske mannen
4. Kumarakasutta - Guttene og fisken
5. Uposathasutta - Om munkeforsamlingen
6. Sonasutta - Fortellingen om Sona
7. Kankharevatasutta - Tvileren Revata
8. Sanghabhedasutta - Splittelse i munkeforsamlingen
9. Sadhayamanasutta - Høyrøstet diskusjon
10. Culapanthakasutta - Panthaka den lille