Vinaya

Munkenes og nonnenes treningsdisiplin. Grunnleggelsen av sangha


Startside Vinayapaññatti Mahavagga CulavaggaVinayapitaka kan deles inn i tre hoveddeler:

1. Suttavibhanga - Denne delen av tekstene inneholder for det meste stoff som har med munkenes og nonnenes hverdag og høytider å gjøre. Alle de treningsnormer som novisemunker må påta seg når de mottar høyere ordninasjon, er oppsummert i en tekst som kalles Patimokkha.

Vinayapaññatti er en tekst som oppsummerer disse treningsnormene.

2. Khandaka - Denne delen av tekstene inneholder en del interessant stoff om Buddhas oppvåkning, fra den første tiden etter oppvåkningen og om hvordan munkeordenen og nonneordenen ble grunnlagt. Den er delt i to avdelinger:

Mahavagga
Culavagga

3. Parivara - Spørsmål og svar om treningsnormene