Vinayapitaka

Mahavagga

Buddha etter oppvåkningen


Startside Vinaya MahavaggaPå den tiden satt den våkne Mesteren under oppvåkningstreet i Uruvela, ved bredden av elven Nerañjara, og hadde nettopp nådd full oppvåkning. Mesteren ble sittende under treet i en uke og gledet seg over sinnets frigjøring. I første nattevakt gjennomgikk han den gjensidige betingede tilblivelse for seg selv, forlengs og baklengs:

"Uvitenhet former forestillinger, forestillingene former skjelneevnen, skjelneevnen former oppfatningen av en indre og ytre verden, oppfatningen av en indre og ytre verden former sansefeltene, sansefeltene former sanseprosessen, sanseprosessen former følelsene, følelsene former lengsler, lengsler former involveringer, involveringer former skapende prosesser, skapende prosesser fører til at noe blir til, at noe blir til fører til at det igjen går til grunne, og dette skaper sorg og smerte. Slik oppstår all denne sorgen og smerten.

Når uvitenheten tar fullstendig slutt, tar forestillingene slutt. Når forestillingene tar slutt, tar skjelneevnen slutt. Når skjelneevnen tar slutt, tar oppfatningen av en indre og ytre verden slutt. Når oppfatningen av en indre og ytre verden tar slutt, tar sansefeltene slutt. Når sansefeltene tar slutt, tar sanseprosessen slutt. Når sanseprosessen tar slutt, tar følelsene slutt. Når følelsene tar slutt, tar lengslene slutt. Når lengslene tar slutt, tar involveringene slutt. Når involveringene tar slutt, tar de skapende prosessene slutt. Når de skapende prosessene tar slutt, blir det slutt på at noe blir til. Når det blir slutt på at noe blir til, blir det slutt på at det igjen går til grunne. Da blir det slutt på sorg og smerte."

Da Mesteren hadde forstått dette, uttalte han med dyp følelse:

"Når sannheten blir tydelig
for den som virkelig søker,
fordunster all hans tvilrådighet,
fordi han innser årsaksrekken."

I andre nattevakt foretok han en ny gjennomgang av den gjensidige betingede tilblivelse for seg selv, forlengs og baklengs:

"Uvitenhet former forestillinger, osv."

Da Mesteren hadde forstått dette, uttalte han med dyp følelse:

"Når sannheten blir tydelig
for den som virkelig søker,
fordunster all hans tvilrådighet,
fordi han ser betingelsenes opphør."

I siste nattevakt foretok han enda en gjennomgang av den gjensidige betingede tilblivelse for seg selv, forlengs og baklengs:

"Uvitenhet former forestillinger, osv."

Da Mesteren hadde forstått dette, uttalte han med dyp følelse:

"Når sannheten blir tydelig
for den som virkelig søker,
står Maras hær der lamslått,
som når solen bryter gjennom mørket."