Andre tekster


StartsideKåre A. Lie:

PALI. En liten innføring i Buddhas språk

Boken gir en enkel og praktisk innføring i språket pali. Det kreves ingen forkunnskaper om språk og grammatikk, siden alt blir forklart underveis. Teksteksemplene er ikke konstruerte, men hentet direkte fra buddhistiske tekster, slik at leseren umiddelbart blir tatt rett inn i den fascinerende verden som de gamle buddhistiske tekstene utgjør.

Denne boken ble utgitt i 2009. Den ble trykket i et nokså lite opplag, og forlaget som sto for dette, har nå opphørt. Siden boken nå ikke lenger er å få i innbunden form, har jeg valgt å legge den ut her til gratis nedlasting. Den kan lastes ned fritt til privat bruk og studier. Til kommersiell bruk kommer copyrightloven til anvendelse. Ta da kontakt med forfatteren.Betinget tilblivelse (Paticcasamuppada)

Dette er et kapittel fra min bok Buddhistisk psykologi. Innføring i abhidhammaKåre A. Lie:

Mahasatipatthanasutta. En analytisk studie

Mahasatipatthanasutta (Digha Nikaya 22) er en av buddhismens viktigste tekster. Denne teksten presenterer en meget konkret meditasjonsmetodikk, men gir også presise definisjoner og forklaringer til mange av buddhismens mest sentrale begreper. Denne boka inneholder en dybdestudie av grunnteksten med drøftinger av oversettelsesalternativer og utførlige analyser av innholdet.

Denne boken ble utgitt i 2006. Den ble trykket i et nokså lite opplag, og forlaget som sto for dette, har nå opphørt. Siden boken nå ikke lenger er å få i innbunden form, har jeg valgt å legge den ut her til gratis nedlasting. Den kan lastes ned fritt til privat bruk og studier. Til kommersiell bruk kommer copyrightloven til anvendelse. Ta da kontakt med forfatteren.