Mahayanatekster

Teksten om Lykkeland


Startside Mahayanatekster


[Utdrag]

Den korte teksten om Lykkeland

Slik har jeg hørt det.

En gang oppholdt Mesteren seg i Anathapindadas park Jetalunden i Shravasti sammen med en stor skare munker. Det var tolv hundre og femti berømte disipler der, og alle var ærverdige eldre. Der var både Shariputra, Maudgalyayana den store, Kashyapa den store, Kapphina den store, Katyayana den store, Kaushthila den store, Revata, Shuddhipanthaka, Nanda, Ananda, Rahula, Gavampati, Bharadvaja, Kalodayin, Vakkula, Aniruddha og mange andre store disipler.

Det var også mange store bodhisattvaer til stede. Der var Manjushri i en ung manns skikkelse, Ajita, Gandhahastin, Nityodyukta, Anikshiptadhura og mange andre store bodhisattvaer.

Gudekongen Shakra, Allfader Brahma og myriader av andre guder var også til stede.

Mens de var der, henvendte Mesteren seg til Shariputra og sa:

"Langt borte i vest, Shariputra, bortenfor hundre tusen millioner buddhaland, finnes det et buddhaland, et verdenssystem, som heter Lykkeland. Der lever, virker og trives for tiden Amitayu Buddha. Han er ærverdig og fullkomment oppvåknet, og han underviser i læren.

Hvorfor tror du det verdenssystemet blir kalt Lykkeland, Shariputra? Det er fordi intet levende vesen opplever noe vondt verken i kropp eller sinn der, Shariputra, det er så uendelig mye å glede seg over. Derfor blir det verdenssystemet kalt Lykkeland.

Lykkeland er omgitt av sju gjerder og sju palmerader, Shariputra. Palmene er pyntet med nett fulle av små bjeller, og det hele er dekorert med et vell av de vakreste kostbarheter – både gull, sølv, smaragder og diamanter. Slike vidunderlige buddhaland-kvaliteter kan du finne der i det buddhalandet, Shariputra.

I Lykkeland finner du dessuten lotusdammer som er bygd av sju kostbare materialer, Shariputra. De er bygd av gull, sølv, smaragder, diamanter, rubiner, safirer og koraller. Dammene har tilsig av vann fra åtte kanter, og de er fylt til randen, slik at ei kråke kan stå på kanten og drikke, og bunnen er dekt av sand av det pureste gull. Ut i hver lotusdam går det en trapp i hvert av de fire himmelhjørner, og disse trappene er smykket med de fire kostbarheter – de er smykket med gull, sølv, smaragder og diamanter. Rundt lotusdammene vokser det juveltrær på alle kanter, fulle av gull, sølv, smaragder, diamanter, rubiner, safirer og koraller. Og ute i lotusdammen vokser de vakreste blå lotuser – den skjønneste blåfarge lyser imot deg fra dem. Der vokser også de vakreste gule, røde, hvite og mangefargede lotuser, og alle disse skjønne fargene lyser imot deg fra dammene. Slike vidunderlige buddhaland-kvaliteter kan du finne der i det buddhalandet, Shariputra.

Dessuten finnes det himmelske musikkinstrumenter der i det buddhalandet, Shariputra, instrumenter som hele tiden gir fra seg den vakreste musikk. Marken er som laget av gull, alt er så vakkert der. Og tre ganger om natten og tre ganger om dagen regner de skjønneste blomster fra himmelen. Noen av de som lever der, ferdes til andre verdenssystemer og hedrer hundre tusen millioner buddhaer før frokost. Der drysser de hundre tusen millioner blomster over hver enkelt buddha før de vender tilbake til Lykkeland og blir der resten av dagen. Slike vidunderlige buddhaland-kvaliteter kan du finne der i det buddhalandet, Shariputra.

Videre finnes det svaner, spover og påfugler der i det buddhalandet, Shariputra. Tre ganger om natten og tre ganger om dagen slår de seg ned og synger. Alle utstøter sine egne naturlige lyder, men sangen handler likevel om sansene, om styrke og om de faktorene som bidrar til oppvåkning. De menneskene som hører denne lyden, blir oppmerksomme på det å være våken, og de blir oppmerksomme på naturens orden og på fellesskapet med andre som søker å bli våkne.

Tror du kanskje disse vesenene tilhører dyreriket, Shariputra? Det er ikke den rette måten å se dette på. Og hvorfor ikke? Der i det buddhalandet kjenner man ikke engang ordet helvete, og dyreriket og dødsriket finnes heller ikke. De vingede skarer som forkynner naturens sanne orden, er skapt av Amitayu Buddha. Slike vidunderlige buddhaland-kvaliteter kan du finne der i det buddhalandet, Shariputra.

Når vinden beveger de små bjellene som henger i nettene oppe i palmerekkene, klinger de med en skjønnhet som rører sinnet på det dypeste, Shariputra. Det er akkurat som om du skulle høre musikk fra hundre tusen millioner himmelske musikkinstrumenter og bli dypt rørt av deres skjønnhet. Slik blir også sinnet rørt på det dypeste når du hører de skjønne klangene fra bjellene i nettene oppe i palmerekkene når vinden rører ved dem. De menneskene som hører denne lyden, retter oppmerksomheten mot det å være våken, i sin egen kropp, og de retter oppmerksomheten mot naturens orden i sin egen kropp, og mot sitt legemlige fellesskap med andre som søker å bli våkne. Slike vidunderlige buddhaland-kvaliteter kan du finne der i det buddhalandet, Shariputra.

Hvorfor tror du den buddhaen kalles Amitayu, Shariputra? Det er fordi både den buddhaen og de menneskene som holder til der, har ubegrenset (amita) levetid (ayu). Derfor blir han kalt Amitayu. Han våknet opp til den fullkomne oppvåkning for ti verdensaldrer siden, Shariputra.

Hvorfor tror du den buddhaen kalles Amitabha, Shariputra? Det er fordi hans ubegrensede (amita) utstråling (abha) trenger uhindret gjennom alle buddhaland. Derfor blir han kalt Amitabha. Denne buddhaen har en grenseløs skare av rene og ærverdige disipler, og det er ikke lett å definere deres begrensninger. Slike vidunderlige buddhaland-kvaliteter kan du finne der i det buddhalandet, Shariputra.

Alle de som kommer til Amitayus buddhaland, blir rene vesener på vei mot oppvåkningen, Shariputra. De har bare én fødsel igjen og kan ikke falle tilbake. Det er ikke lett å definere begrensninger på annen måte enn å si at de er grenseløse.

Men de som vil til det buddhalandet, må treffe en fast beslutning, Shariputra.

[...]

Oversatt fra Sukhavativyuha (samkshiptamatrika), Mahayanasutralankara I, red. P.L. Vaidya, Darbhanga 1961.