Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

2. Sabbasavasutta - Hvordan man blir kvitt alle forurensninger i sinnet


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 1-10


Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg i Anathapindikas park Jetalunden ved Savatthi. Der henvendte han seg til munkene, og sa:

"Munker!"

"Ja, Mester," svarte de.

Mesteren sa:

"Nå skal jeg lære dere hvordan dere kan bli kvitt alle forurensninger i sinnet, munker. Hør godt etter og legg merke til det jeg sier!"

"Ja vel, Mester," svarte munkene.

Mesteren sa:

"Det sier jeg dere, munker, at den som ser og vet, er i stand til å utslette alle forurensninger i sinnet. Den som verken ser eller vet, derimot, greier det ikke. Men hvordan kan den som ser og vet greie å utslette sine forurensninger i sinnet? Jo, man kan bruke tankene fornuftig og man kan bruke dem ufornuftig. Hvis dere bruker dem ufornuftig, kommer nye forurensninger i sinnet til å dukke opp, samtidig som de gamle bare øker. Men bruker dere tankene fornuftig, kommer nye forurensninger i sinnet ikke til å oppstå, og de som er der fra før av, kommer til å minke.

Noen forurensninger i sinnet blir borte når dere får øye på dem, munker. Noen kan fordrives med selvkontroll, noen kan unngås når dere bruker tingene riktig, noen blir borte ved at dere er utholdende, noen unngås best ved å holde seg unna, noen må drives ut og noen forurensninger i sinnet fjernes best ved meditativ trening av sinnet.

1. Forurensninger som blir borte når man får øye på dem

Hvilke forurensninger i sinnet blir borte når dere får øye på dem, munker?

En vanlig mann som ikke har lært noe, som ikke har sett edle og sanne mennesker, ikke kjenner deres lære og ikke har praktisert den treningsveien som edle og sanne mennesker underviser i, vet ikke hvilke ting man bør tenke over og hvilke man ikke bør tenke over. Når han ikke vet dette, tenker han på det han ikke burde tenke på, og unnlater å tenke på det han burde tenke på.

Men hvilke ting er det han tenker på, enda han ikke burde?

Hvis han tenker på noe som gjør at sanselige forurensninger i sinnet oppstår og vokser, eller at forurensninger i sinnet som knytter seg til ambisjoner eller til uvitenhet oppstår og vokser, da tenker han på ting han ikke burde tenke på.

Men hvilke ting er det han burde tenke på, men som han ikke gjør?

Hvis han tenker på noe som gjør at sanselige forurensninger i sinnet ikke oppstår, eller svekkes i tilfelle de allerede er til stede, eller at forurensninger i sinnet som knytter seg til ambisjoner eller til uvitenhet oppstår, eller svekkes i tilfelle de allerede er til stede, da tenker han på det han burde tenke på.

Det er når han tenker på det han ikke burde tenke på, og unnlater å tenke på det han burde tenke på, at nye forurensninger i sinnet oppstår, og gamle forsterker seg.

Han grubler over slike unyttige spørsmål som:

‘Eksisterte jeg før i tida?'
‘Eksisterte jeg ikke før i tida?'
‘Hva var jeg før i tida?'
‘Hvordan var jeg før i tida?'
‘Hva var jeg før det igjen?'
‘Kommer jeg til å eksistere i framtida?'
‘Kommer jeg ikke til å eksistere i framtida?'
‘Hva kommer jeg til å bli i framtida?'
‘Hvordan kommer jeg til å bli i framtida?'
‘Hva blir jeg etter det igjen?'

Eller så grubler han over spørsmål som gjelder nåtida:

‘Eksisterer jeg?'
‘Eksisterer jeg ikke?'
‘Hva er jeg?'
‘Hvordan er jeg?'
‘Hvor er denne personen kommet fra?'
‘Hvor går jeg hen?'

Når han grubler over disse unyttige problemene, kommer han til å feste seg ved en av de følgende seks teorier:

‘Jeg har et jeg' – denne teorien står for ham som sann og riktig.
‘Jeg har intet jeg' – denne teorien står for ham som sann og riktig.
‘Det er jeg selv som merker at jeg har et jeg' – denne teorien står for ham som sann og riktig.
‘Det er mitt jeg som merker at jeg ikke har et jeg' – denne teorien står for ham som sann og riktig.
‘Det er mitt ikke-jeg som merker at jeg har et jeg' – denne teorien står for ham som sann og riktig.

Eller så griper han fatt i denne teorien: ‘Dette er mitt jeg som uttrykker seg og mottar inntrykk, og som høster fruktene av forskjellige gode og onde gjerninger, dette jeg'et mitt er stabilt, fast, evig og uforanderlig, og slik skal det være til evig tid!'

Dette kalles å gå seg bort i teorier, sette seg fast i teorier, et villniss av teorier, velte seg i teorier, hisse seg opp over teorier og tviholde på teorier, munker. En vanlig mann som ikke har lært noe, men som tviholder på teorier, han kommer seg ikke fri fra fødsel, alderdom, død, sorg, klage, smerter, tungsinn og mismot. Han kommer seg ikke fri fra det som gjør vondt, sier jeg.

Den edles elev som har lært mye, som har sett edle og sanne mennesker, kjenner deres lære og har praktisert den treningsveien som edle og sanne mennesker underviser i, vet hvilke ting man bør tenke over og hvilke man ikke bør tenke over. Når han vet dette, tenker han på det han burde tenke på, og unnlater å tenke på det han ikke burde tenke på.

Men hvilke ting er det han lar være å tenke på, slik han burde?

Slike ting som gjør at sanselige forurensninger i sinnet oppstår og vokser, eller at forurensninger i sinnet som knytter seg til ambisjoner eller til uvitenhet oppstår og vokser, de burde han la være å tenke på, og derfor tenker han heller ikke på dem.

Men hvilke ting er det han burde tenke på, og som han også gjør?

Hvis han tenker på noe som gjør at sanselige forurensninger i sinnet ikke oppstår, eller svekkes i tilfelle de allerede er til steder, eller at forurensninger i sinnet som knytter seg til ambisjoner eller til uvitenhet oppstår, eller svekkes i tilfelle de allerede er til stede, da tenker han på det han burde tenke på.

Det er når han tenker på det han burde tenke på, og unnlater å tenke på det han ikke burde tenke på, at nye forurensninger i sinnet ikke oppstår, eller svekkes i tilfelle de allerede er til stede. Han tenker fornuftig over lidelsen. Han tenker fornuftig over lidelsens årsak. Han tenker fornuftig over lidelsens opphør, og han tenker fornuftig over veien som fører til lidelsens opphør. Når han tenker fornuftig etter på denne måten, forsvinner tre bindinger for ham, munker, nemlig ego-teorier, forvirring og hang til å følge ritualer og seremonier. Dette er de forurensninger i sinnet som blir borte når dere får øye på dem, munker.

2. Forurensninger som kan fordrives med selvkontroll

Hvilke forurensninger i sinnet er det som kan fordrives med selvkontroll, munker?

Når en munk har tenkt seg godt om, lever han med kontroll over synssansen. Da slipper han slike tærende bekymringer som den som ikke har kontroll over synssansen sin, er utsatt for.

Og når han har tenkt seg godt om, lever han likeledes med kontroll over hørselen, luktesansen, smakssansen, berøringssansen og sinnet. Da slipper han slike tærende bekymringer som den som ikke har kontroll over sansene sine, er utsatt for.

3. Forurensninger som kan unngås ved å bruke tingene riktig

Hvilke forurensninger i sinnet er det som kan unngås ved å bruke tingene riktig, munker?

Når en munk har tenkt seg godt om, bruker han kappa si bare til å holde kulde og varme ute, til å holde fluer, mygg og småkryp ute, til vern mot sol og vind og til å dekke seg sømmelig til.

Når han har tenkt seg godt om, spiser han ikke for fornøyelsens skyld. Han lar være å proppe seg med mat. Han spiser ikke for å se godt ut og bli vakker, heller, men bare for å holde kroppen ved like og holde den frisk så den ikke tar skade, og slik at han kan fortsette treningen av sinnet. Mens han spiser, tenker han: "Nå slokker jeg sulten og forhindrer at den oppstår igjen, slik at jeg kan leve uten plager og problemer".

Når han har tenkt seg godt om, bruker han boligen sin bare til å holde kulde og varme ute, til å holde fluer, mygg og småkryp ute, til vern mot sol, vind og årstidenes veksling, og til å trekke seg tilbake i enerom.

Når han har tenkt seg godt om, bruker han medisiner og legemidler bare til å lindre og helbrede de sykdommer han måtte ha, og til å holde seg frisk.

På denne måten bruker han tingene riktig, og unngår de ødeleggende og tærende forurensninger i sinnet som misbruk av tingene kan føre til.

Dette var altså de forurensninger i sinnet som kan unngås ved å bruke tingene riktig, munker.

4. Forurensninger som blir borte når man er utholdende

Hvilke forurensninger i sinnet er det som blir borte når dere er utholdende, munker?

Når en munk har tenkt seg godt om, tåler han kulde og varme, sult og tørst, fluer, mygg og småkryp, sol og vind, uvennlige og uvelkomne ord, og han holder ut bitre og skarpe smerter i kroppen, selv om det gjør så vondt at han holder på å dø.

På denne måten holder han ut, og unngår de ødeleggende og tærende forurensninger i sinnet som utålmodigheten kan føre til.

Dette var altså de forurensninger i sinnet som kan unngås når dere er utholdende, munker.

5. Forurensninger som unngås ved å holde seg unna

Hvilke forurensninger i sinnet er det som unngås best ved å holde seg unna, munker?

Når en munk har tenkt seg godt om, holder han seg unna ville elefanter, ville hester, ville okser og gale hunder. Han holder seg unna slanger, trestubber, tornekratt, dype hull i bakken, høye stup, kloakkdammer og dammer med råttent vann. Når han har tenkt seg godt om, setter han seg ikke der han ikke burde sitte, går ikke der han ikke burde gå og holder seg unna dårlige venner, slik at andre som trener sinnet ikke skal komme til å tro at han er på ville veier.

På denne måten holder han seg unna, og unngår de ødeleggende og tærende forurensninger i sinnet som uvørenhet kan føre til.

Dette var altså de forurensninger i sinnet som kan unngås ved å holde seg unna, munker.

6. Forurensninger som må drives ut

Hvilke forurensninger i sinnet er det som må drives ut, munker?

Når en munk har tenkt seg godt om, gir han ikke etter for sanselige lyster, men driver dem ut, knuser dem, gjør ende på dem, og sørger for at slike tanker ikke dukker opp igjen. Og hvis han får lyst til å gjøre skade eller bruke vold, gir han ikke etter for disse tankene, men driver dem ut, knuser dem, gjør ende på dem, og sørger for at slike tanker ikke dukker opp igjen.

På denne måten driver han dem ut, og unngår de ødeleggende og tærende forurensninger i sinnet som indre slapphet kan føre til.

Dette var altså de forurensninger i sinnet som kan unngås ved å drive dem ut, munker.

7. Forurensninger som fjernes ved meditativ trening av sinnet

Hvilke forurensninger i sinnet er det som fjernes best ved meditativ trening av sinnet, munker?

Når en munk har tenkt seg godt om, trekker han seg tilbake og utvikler oppmerksomheten som oppvåkningsfaktor, mens han er fornøyd med det han har, ønsker å nå fram til slutten og gjerne vil gi avkall. På samme måte utvikler han de andre oppvåkningsfaktorene: utforskning av fenomenene, energi, glede, indre fred, konsentrasjon og sinnslikevekt.

På denne måten trener han sinnet, og unngår de ødeleggende og tærende forurensninger i sinnet som et utrenet sinn kan føre til.

Dette var altså de forurensninger i sinnet som kan unngås ved meditativ trening av sinnet, munker.

8. Oppsummering

På denne måten har munken fordrevet de forurensninger i sinnet som blir borte når man får øye på dem, nettopp ved at han har fått øye på dem, munker. Med selvkontroll har han fordrevet de som kan fordrives med selvkontroll, ved å bruke tingene riktig har han unngått de som kan unngås når han bruker tingene riktig, ved utholdenhet har han fordrevet de som blir borte ved at han er utholdende, ved å holde seg unna har han unngått de som unngås best ved å holde seg unna, ved å drive dem ut har han blitt kvitt de som må drives ut og gjennom meditativ trening av sinnet har han fjernet de forurensningene i sinnet som fjernes best ved meditativ trening av sinnet. Slik har han blitt kvitt alle sine forurensninger i sinnet, og han har skåret over båndene og ristet av seg lenkene. Dermed er han kvitt all falsk stolthet og fri fra alt som gjør vondt."

Slik talte Mesteren, og glade til sinns tok munkene imot Mesterens ord.