Suttapitaka

Khuddakanikaya - Mindre tekster

Udana - Høytidelige uttalelser
8. Pataligamavagga - Kapitlet med Pataligama
2. Den andre teksten om nibbana


Startside Suttapitaka Khuddakanikaya Udana Pataligamavagga


Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi, holdt han til i Anathapindikas park Jetalund.

Mens han var der, underviste Mesteren munkene om nibbana, og gledet, oppmuntret og inspirerte dem med ord om læren. Og munkene lyttet oppmerksomt til læren og tenkte over det de hørte:

Og Mesteren utbrøt:

"Det er vanskelig å se det endeløse,
og sannheten er ikke lett å se.
Begjæret blir gjennomskuet av den som vet.
For den som kan se,
er det ingenting der."