Suttapitaka

Khuddakanikaya - Mindre tekster

Udana - Høytidelige uttalelser
8. Pataligamavagga - Kapitlet med Pataligama
3. Den tredje teksten om nibbana


Startside Suttapitaka Khuddakanikaya Udana Pataligamavagga


Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi, holdt han til i Anathapindikas park Jetalund.

Mens han var der, underviste Mesteren munkene om nibbana, og gledet, oppmuntret og inspirerte dem med ord om læren. Og munkene lyttet oppmerksomt til læren og tenkte over det de hørte:

Og Mesteren utbrøt:

"Det finnes noe som ikke er født, som ikke er blitt til, som ikke er laget eller sammensatt, munker. Hvis det ikke hadde vært noe som verken er født, blitt til, laget eller sammensatt, munker, da hadde det ikke vært noen vei bort fra det som er født, som er blitt til, som er laget eller sammensatt, munker. Men ettersom det finnes noe som ikke er født, som ikke er blitt til, som ikke er laget eller sammensatt, finnes det også en vei bort fra det som er født, fra det som er blitt til, fra det som er laget og fra det som er sammensatt."