Suttapitaka

Khuddakanikaya - Mindre tekster

Udana - Høytidelige uttalelser
8. Pataligamavagga - Kapitlet med Pataligama
9. Den første teksten om Dabba


Startside Suttapitaka Khuddakanikaya Udana Pataligamavagga


Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren oppholdt seg ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden i Rajagaha, kom munken Dabba Mallaputta bort til ham, hilste ærbødig på ham og satte seg ned hos ham. Så sa han:

"Nå er tiden inne for meg til å oppnå nibbana, Mester."

"Gjør som du vil, Dabba."

Dabba reiste seg og tok høflig farvel med Mesteren ved å gå medsols rundt ham. Deretter steg han til værs og ble sittende i lufta i lotusstilling mens han ble fortært av ild og oppnådde nibbana. Kroppen hans ble fullstendig fortært av ilden så det ble verken aske eller sot tilbake. På samme måte som olje eller smør forbrenner uten at det blir aske eller sot tilbake, ble også kroppen til Dabba Mallaputta fullstendig fortært av ilden så det ble verken aske eller sot tilbake da han oppnådde det endelige nibbana.

Da Mesteren så dette, utbrøt han:

"Kroppen er gått i oppløsning,
sanseprosessene har stanset,
og alle følelsene har kjølnet.
Alle personlighetsfaktorene har opphørt
og bevisstheten har tatt slutt."