Suttapitaka

Khuddakanikaya - Mindre tekster

Udana - Høytidelige uttalelser
8. Pataligamavagga - Kapitlet med Pataligama
10. Den andre teksten om Dabba


Startside Suttapitaka Khuddakanikaya Udana Pataligamavagga


Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi, holdt han til i Anathapindikas park Jetalund. Han henvendte seg til munkene og sa:

"Munker!"

"Ja, Mester," svarte munkene.

Mesteren sa:

"Den gangen da Dabba Mallaputta steg til værs og ble sittende i lufta i lotusstilling mens han ble fortært av ild og oppnådde nibbana, ble kroppen hans ble fullstendig fortært av ilden så det ble verken aske eller sot tilbake. På samme måte som olje eller smør forbrenner uten at det blir aske eller sot tilbake, ble også kroppen til Dabba Mallaputta fullstendig fortært av ilden så det ble verken aske eller sot tilbake da han oppnådde det endelige nibbana."

Deretter utbrøt Mesteren:

"Gnistene fra smedens ambolt
forsvinner i mørket og blir borte.
Slik også med dem som har funnet fullkommen frihet,
som har krysset elven av sanselige lyster.
Ingen kan si hvor de har blitt av,
annet enn at de har oppnådd urokkelig lykke."