Vinayapitaka

Mahavagga

Møtet med general Siha

Startside Vinaya Mahavagga


En gang da fremstående menn fra licchavi-klanen satt samlet, sa de mange rosende ord om Buddha, hans lære og hans fellesskap. General Siha, som var tilhenger av jainene, satt og hørte på samtalen, og han fikk lyst til å gå og snakke med denne Mesteren som han hørte skulle være en ærverdig og fullkomment oppvåknet person.

General Siha gikk til jainenes leder, Nigantha Nataputta og sa at han hadde lyst til å gå og snakke med Buddha.

"Hvorfor det? Hvorfor vil du, som er en ansvarlig mann og mener at gjerninger medfører resultater, gå og snakke med Gotama? Han er jo en som underviser i passivitet."

Da mistet general Siha lysten til å besøke Mesteren. Men så hørte han igjen noen som lovpriste Buddha, hans lære og hans fellesskap, og igjen fikk han lyst til å snakke med ham.

Jainenes leder avviste dette som forrige gang.

Men tredje gang generalen hørte rosende ord om Buddha, læren og fellesskapet, bestemte han seg for å besøke ham uten å spørre Nigantha Nataputta på forhånd.

En morgen dro han ut fra Vesali med fem hundre vogner for å besøke Buddha. Da de var kommet så langt som de kunne kjøre med vogn, steg han ut og gikk videre til fots. Han gikk bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned hos ham.

General Siha spurte:

"Jeg har hørt at Gotama er en som underviser i passivitet. Har de rett de som sier dette? Siterer de deg riktig, Mester, eller sprer de løgner om deg? Gir de en korrekt beskrivelse av læren din? Eller er det noen her som gir en klanderverdig framstilling av den? Jeg har ikke lyst til å si noe uriktig om deg, Mester."

"Det går an å si at jeg underviser i passivitet, Siha. Det går an å si at jeg underviser i aktivitet. Det går an å si at jeg hevder en lære om avslutning, det går an å si at jeg hevder en lære om avsky, det går an å si at jeg hevder en lære om å fordrive, det går an å si at jeg hevder en lære om askese, det går an å si at jeg fornekter gjenfødelse og det går an å si at jeg gir undervisning i en oppmuntrende lære, Siha, og at jeg underviser mine elever i alt dette.

I hvilken forstand kan man si at jeg underviser i passivitet? Jeg sier at man bør unngå å utføre dårlige gjerninger med kropp, tale og tanke, at man bør avholde seg fra alle slags dårlige og usunne handlinger. Dette er en del av min undervisning.

I hvilken forstand kan man si at jeg underviser i aktivitet? Jeg sier at man bør bestrebe seg på å utføre gode gjerninger med kropp, tale og sinn, at man bør utøfre mange gode og sunne handlinger. Dette er en del av min undervisning.

I hvilken forstand kan man si at jeg hevder en lære om avslutning? Jeg sier at man bør gjøre slutt på begjær, hat og uvitenhet, at man bør slutte å gjøre alle slags dårlige og usunne handlinger. Dette er en del av min undervisning.

I hvilken forstand kan man si at jeg hevder en lære om avsky? Jeg avskyr dårlige gjerninger utført med kropp, tale og tanke, og jeg avsky alle slags dårlige og usunne handlinger. Dette er en del av min undervisning.

I hvilken forstand kan man si at jeg hevder en lære om å fordrive? Jeg sier at vi bør fordrive begjær, hat og uvitenhet, at vi bør fordrive alle slags dårlige og usunne holdninger. Dette er en del av min undervisning.

I hvilken forstand kan man si at jeg hevder en lære om askese? Jeg sier at vi bør forholde oss som asketer overfor usunne fenomener som dårlige handlinger, urett tale og usunne tanker. Den som brenner bort dårlige og usunne holdninger og kvitter seg helt med dem, skjærer dem av ved roten slik at de ikke kan vokse opp på nytt, han vil jeg kalle asket. Og den som har kommet fram til sannheten, Siha, har brent bort alle dårlige og usunne handlinger, kvittet seg helt med dem og skåret dem av ved roten slik at de ikke kan vokse opp igjen. Dette er en del av min undervisning.

I hvilken forstand kan man si at jeg fornekter gjenfødelse? Jeg sier at den som avviser en ny biologisk fødsel, som har skåret over en ny fødsel med roten slik at den senere ikke kan forekomme, han fornekter gjenfødelse. Den som har kommet fram til sannheten, avviser en ny biologisk fødsel. Han har skåret over en ny fødsel med roten slik at den senere ikke kan forekomme. Dette er en del av min undervisning.

I hvilken forstand kan man si at jeg gir undervisning i en oppmuntrende lære? Jeg gir den høyeste oppmuntring og underviser i en lære som i høyeste grad er oppmuntrende, Siha. Dette er en del av min undervisning."

Da general Siha hadde hørt dette, sa han:

"Utmerket, Mester, utmerket! Det er som å rette opp det som var blitt veltet, eller som å åpenbare det som var skjult. Det er som å vise veien til en som var gått vill, eller som å bære lys inn i mørket, slik at den som har øyne kan se det som er der. Nettopp slik har du forklart sannheten på mange måter, Mester. Nå tar jeg tilflukt til deg, Mester, til din lære og til munkefellesskapet. Vær så snill å regne meg som en legvenn, Mester, som har tatt tilflukt fra i dag av og så lenge jeg lever."

"Men undersøk saken grundig først, Siha. Det er best at en kjent mann som deg undersøker grundig først."

"Når du ber meg undersøke først, blir jeg bare enda mer fornøyd, Mester. Hadde jeg sluttet meg til en annen sekt, ville nok de ha båret faner omkring i hele Vesali og proklamert høylydt at general Siha hadde sluttet seg til dem. Men du ber meg om å undersøke saken først. Nå vil jeg gjenta at jeg tar tilflukt til deg, til din lære og til munkefellesskapet, at jeg er en legvenn som har tatt tilflukt fra i dag av og så lenge jeg lever."

"Men familien din har støttet jainene i lang tid, Siha. Jeg håper du vil fortsette å gi dem mat når de kommer til huset ditt."

"Jeg har hørt dette, Mester, at Gotama er en som sier at man bare bør gi gaver til ham selv og til hans elever, ikke til andre, at det bare er gaver som blir gitt til ham selv og til hans elever som bærer gode frukter, ikke gaver gitt til andre. Men nå oppfordrer du meg altså til å fortsette å gi til jainene. Vel, det får vi nå se på, da. Nå vil jeg for tredje gang ta tilflukt til deg, til din lære og til munkefellesskapet, og erklære at jeg er en legvenn som har tatt tilflukt fra i dag av og så lenge jeg lever."