Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

93. Assalayanasutta - Samtalen med Assalayana


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 91-100


Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren i Savatthi og holdt til i Anathapindikas park Jetalunden. På den tiden var omtrent fem hundre brahmaner samlet i Savatthi i en eller annen anledning.

Disse brahmanene sa til hverandre:

"Denne filosofen Gotama påstår at alle de fire samfunnsklassene er rene. Hvem kan hevde våre synspunkter overfor ham?"

I Savatthi bodde det en ung brahman som het Assalayana. Han var seksten år gammel og hadde glattraket hode. De tre vedaer kjente han ut og inn, og han kunne forklare og utlegge hvert ord og hvert ritual i dem. Han kunne analysere hvert grammatikalsk og fonetisk problem i dem, og han var fortrolig med alt det historiske og legendariske stoffet som hørte til. Han hadde også fullt kjennskap til de tradisjonelle kjennetegn på en stor mann. Og brahmanene mente at han kunne hevde deres synspunkter overfor Gotama.

Dermed gikk disse brahmanene til den unge brahmanen Assalayana og sa:

"Denne filosofen Gotama påstår at alle de fire samfunnsklassene er rene, Assalayana. Kan ikke du gå og hevde våre synspunkter overfor ham?"

"Filosofen Gotama taler i samsvar med sannheten, mine herrer, og det er vanskelig å diskutere med slike som taler i samsvar med sannheten. Jeg er ikke i stand til å hevde våre synspunkter overfor ham."

Men de andre brahmanene sa:

"Denne filosofen Gotama påstår at alle de fire samfunnsklassene er rene, Assalayana. Kan ikke du gå og hevde våre synspunkter overfor ham? Du har jo levd som omvandrende asket, Assalayana."

Assalayana gjentok:

"Filosofen Gotama taler i samsvar med sannheten, mine herrer, og det er vanskelig å diskutere med slike som taler i samsvar med sannheten. Jeg er ikke i stand til å hevde våre synspunkter overfor ham."

De andre brahmanene, derimot, ville ikke gi seg:

"Denne filosofen Gotama påstår at alle de fire samfunnsklassene er rene, Assalayana. Kan ikke du gå og hevde våre synspunkter overfor ham? Du har jo levd som omvandrende asket, Assalayana. Ikke gi deg uten kamp!"

Assalayana svarte:

"Filosofen Gotama taler i samsvar med sannheten, mine herrer, og det er vanskelig å diskutere med slike som taler i samsvar med sannheten. Jeg er ikke i stand til å hevde våre synspunkter overfor ham. Men siden dere ber meg om det, skal jeg gå."

Så gikk Assalayana sammen med en stor flokk brahmaner bort til Mesteren. Han hilste på ham og de snakket høflig sammen en liten stund før Assalayana satte seg ned ved siden av Mesteren. Så sa han:

"Brahmanene sier følgende, Gotama: ‘Brahmanene er den beste klassen og andre klasser er foraktelige. De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sier de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sier de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger.' Hva sier du til dette?"

"Vi kan jo se at brahmanenes hustruer blir gravide, Assalayana, at de føder barn og ammer dem. Og likevel sier disse brahmanene, som er født på naturlig måte, at brahmanene er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige. De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, det er ikke de andre, sier de. De hevder at brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. Og de sier at de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger."

"Men selv om du sier dette, mener brahmanene likevel at de er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige, Gotama. De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sier de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sier de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger."

"Men hvordan er det, Assalayana – har du hørt at blant grekere, i Kamboja og i andre fremmede land er det bare to samfunnsklasser, nemlig herrer og slaver? Og at en herre kan bli en slave og en slave kan bli en herre?"

"Ja, det har jeg hørt."

"Når vi vet dette, hvilken kraft og hvilken styrke ligger det da i brahmanenes påstand om at de er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige? De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sier de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sier de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger."

"Men selv om du sier dette, mener brahmanene likevel at de er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige, Gotama. De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sier de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sier de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger."

"Hva mener du om dette, Assalayana? Hvis en adelsmann begår drap, stjeler, begår seksuelle overtredelser, lyver, baktaler andre, kjefter, bedriver tomprat, er grådig, ondskapsfull og har feilaktige teorier, kommer han da til å bli gjenfødt i smerte og lidelser i helvete etter døden – mens dette ikke vil skje med en brahman som opptrer slik? Hvis en borger eller arbeider begår drap, stjeler, begår seksuelle overtredelser, lyver, baktaler andre, kjefter, bedriver tomprat, er grådig, ondskapsfull og har feilaktige teorier, kommer han da til å bli gjenfødt i smerte og lidelser i helvete etter døden – mens dette ikke vil skje med en brahman som opptrer slik?"

"Nei, Gotama, slik er det ikke. Hvis en adelsmann begår drap, stjeler, begår seksuelle overtredelser, lyver, baktaler andre, kjefter, bedriver tomprat, er grådig, ondskapsfull og har feilaktige teorier, kommer han til å bli gjenfødt i smerte og lidelser i helvete etter døden, og det samme vil skje om en brahman, borger eller arbeider opptrer slik. Det er noe som gjelder for alle de fire klassene, Gotama, at hvis de begår drap, stjeler, begår seksuelle overtredelser, lyver, baktaler andre, kjefter, bedriver tomprat, er grådige, ondskapsfulle og har feilaktige teorier, kommer de til å bli gjenfødt i smerte og lidelser i helvete etter døden."

"Når vi vet dette, hvilken kraft og hvilken styrke ligger det da i brahmanenes påstand om at de er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige? De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sier de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sier de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger."

"Men selv om du sier dette, mener brahmanene likevel at de er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige, Gotama. De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sier de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sier de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger."

"Hva mener du da om dette, Assalayana? Hvis en brahman avstår fra å drepe, avstår fra å stjele, avstår fra seksuelle overtredelser, avstår fra å lyve, baktale andre, kjefte og bedrive tomprat, hvis han verken er grådig eller ondskapsfull, men har rett syn, kommer han da til å bli gjenfødt i en lykkelig tilstand i himmelen etter døden – mens dette ikke vil skje med en adelsmann, en borger eller en arbeider som opptrer slik?"

"Nei, slik er det ikke, Gotama. Uansett om en adelsmann, en brahman, en borger eller en arbeider avstår fra å drepe, avstår fra å stjele, avstår fra seksuelle overtredelser, avstår fra å lyve, baktale andre, kjefte og bedrive tomprat, hvis han verken er grådig eller ondskapsfull, men har rett syn, kommer han da til å bli gjenfødt i en lykkelig tilstand i himmelen etter døden. Det er noe som gjelder for alle de fire klassene, Gotama, at hvis de avstår fra å drepe, avstår fra å stjele, avstår fra seksuelle overtredelser, avstår fra å lyve, baktale andre, kjefte og bedrive tomprat, hvis de verken er grådige eller ondskapsfulle, men har rett syn, kommer de til å bli gjenfødt i en lykkelig tilstand i himmelen etter døden."

"Når vi vet dette, hvilken kraft og hvilken styrke ligger det da i brahmanenes påstand om at de er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige? De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sier de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sier de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger."

"Men selv om du sier dette, mener brahmanene likevel at de er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige, Gotama. De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sier de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sier de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger."

"Mener du ut fra dette at det bare er brahmaner som kan utvikle et sinn fylt av vennlighet, et sinn uten hat og ondskap, Assalayana, og at adelsmenn, borgere og arbeidere ikke kan det?"

"Slett ikke, Gotama! En adelsmann kan utvikle et sinn fylt av vennlighet, et sinn uten hat og ondskap, og det samme kan en brahman, en borger og en arbeider. Alle de fire klassene kan ut fra dette utvikle et sinn fylt av vennlighet, et sinn uten hat og ondskap, Gotama."

"Når vi vet dette, hvilken kraft og hvilken styrke ligger det da i brahmanenes påstand om at de er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige? De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sier de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sier de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger."

"Men selv om du sier dette, mener brahmanene likevel at de er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige, Gotama. De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sier de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sier de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger."

"Hvordan er det, Assalayana – mener du at det bare er brahmaner som kan ta med seg såpe og ryggskraper og gå ned til elva og vaske av seg støv og skitt, og at en adelsmann, en borger eller en arbeider ikke kan det?"

"Slett ikke, Gotama! En adelsmann kan også ta med seg såpe og ryggskraper og gå ned til elva og vaske av seg støv og skitt, og det samme kan en brahman, en borger eller en arbeider. Alle de fire klassene kan ta med seg såpe og ryggskraper og gå ned til elva og vaske av seg støv og skitt, Gotama."

"Når vi vet dette, hvilken kraft og hvilken styrke ligger det da i brahmanenes påstand om at de er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige? De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sier de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sier de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger."

"Men selv om du sier dette, mener brahmanene likevel at de er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige, Gotama. De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sier de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sier de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger."

"Sett at en salvet adelsmann samlet hundre personer av forskjellig opphav, Assalayana, og sa til dem: ‘Kan alle som er av brahmanslekt, adelsslekt eller kongelig slekt ta med seg tennstikker av teak, salatre, salalatre, sandeltre eller granatepletre og lage ild med dem. Og kan alle som er av laveste kaste, som er av jegerslekt, kurvmakerslekt, vognmakerslekt eller søpletømmerslekt ta med seg tennstikker av veden fra et hundetrau, et grisetrau, en avfallsdunk eller en tranbusk og lage ild med dem.'

Ville da den ilden som de av brahmanslekt, adelsslekt eller kongelig slekt tente opp med tennstikker av teak, salatre, salalatre, sandeltre eller granatepletre være varmere eller lyse klarere og vakrere og være mer dugelig som ild enn den ilden som de av lavere kaste, som er av jegerslekt, kurvmakerslekt, vognmakerslekt eller søpletømmerslekt tente opp med tennstikker av veden fra et hundetrau, et grisetrau, en avfallsdunk eller en tranbusk, Assalayana?"

"Slett ikke, Gotama! Den ilden som de av brahmanslekt, adelsslekt eller kongelig slekt tente opp med tennstikker av teak, salatre, salalatre, sandeltre eller granatepletre vil være varm, lyse klart og vakkert og være dugelig som ild. Og den ilden som de av lavere kaste, som er av jegerslekt, kurvmakerslekt, vognmakerslekt eller søpletømmerslekt tente opp med tennstikker av veden fra et hundetrau, et grisetrau, en avfallsdunk eller en tranbusk, vil også være varm, lyse klart og vakkert og være dugelig som ild. All ild vil være varm, lyse klart og vakkert og være dugelig som ild, Gotama."

"Når vi vet dette, hvilken kraft og hvilken styrke ligger det da i brahmanenes påstand om at de er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige? De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sier de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sier de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger."

"Men selv om du sier dette, mener brahmanene likevel at de er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige, Gotama. De sier at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sier de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sier de er født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger."

"Hvordan er det hvis en ung adelsmann ligger med en ung brahmanpike, Assalayana, og de får en sønn sammen? Blir da dette barnet regnet som både adelsmann og brahman?"

"Ja, en sønn av en ung adelsmann og en ung brahmanpike vil bli regnet som både adelsmann og brahman, Gotama."

"Og hvordan er det hvis en ung brahman ligger med en ung adelspike, Assalayana, og de får en sønn sammen? Blir da dette barnet regnet som både adelsmann og brahman?"

"Ja, en sønn av en ung brahman og en ung adelspike vil bli regnet som både adelsmann og brahman, Gotama."

"Hvordan er det hvis en hoppe og et esel får et føll, Assalayana? Blir dette føllet regnet som både hest og esel?"

"Siden det er en krysning, vil føllet bli regnet som et muldyr, Gotama. Så her er det en forskjell. Men i de andre eksemplene ser jeg ikke noen forskjell."

"Hva mener du om dette, Assalayana? Sett at vi har to unge brahmaner som er brødre. Den ene av dem er lærd og kjenner vedaene, mens den andre ikke er lærd og ikke kjenner vedaene. Hvem av dem ville brahmanene først servere ris til ved en begravelsesseremoni, ved en ofring eller i et gjestebud?"

"De ville først servere ris til ham som er utlært og kjenner vedaene, Gotama. For hvilke store frukter kan vel gaver til de ulærde gi?"

"Sett igjen at vi har to unge brahmaner som er brødre, Assalayana. Den ene av dem er lærd og kjenner vedaene, men oppfører seg dårlig og uetisk. Den andre er ikke lærd og kjenner ikke vedaene, men oppfører seg godt og etisk. Hvem av dem ville brahmanene først servere ris til ved en begravelsesseremoni, ved en ofring eller i et gjestebud?"

"De ville først servere ris til ham som ikke er lærd og ikke kjenner vedaene, men som oppfører seg godt og etisk, Gotama. For hvilke store frukter kan vel gaver til de som oppfører seg dårlig og uetisk gi?"

"Først holdt du på fødsel, Assalayana. Deretter forlot du det standpunktet og holdt på lærdom. Men nå har du forlatt også dette standpunktet og hevder at alle de fire samfunnsklassene er rene, slik jeg sa."

Da den unge brahmanen Assalayana hørte dette, ble han sittende taus og skamfull med hengende skuldrer og hode, og furtet uten å vite hva han skulle svare. Mesteren forsto hvordan han hadde det, og sa:

"Det var en gang sju brahmanske seere som bodde i løvhytter ute i skogen, og de kom fram til denne skadelige oppfatningen om at brahmanene er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige. De sa at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sa de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sa de var født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger.

Seeren Asita Devala fikk høre om dette. Han klippet hår og skjegg, kledde seg i en purpurkappe, tok på seg sandaler med mange reimer, grep en stav prydet med sølv og gull og gikk til stedet der de sju brahmanene holdt til. Der gikk han fram og tilbake og sa høyt:

‘Hvor kan det ha blitt av de sju brahmanske seerne? Hvor kan det ha blitt av de sju brahmanske seerne?'

Da sa de sju seerne til hverandre:

‘Hvem er det som tramper rundt som en okse på bostedet vårt og spør hvor de sju brahmanske seerne kan ha blitt av? Vi kaster en forbannelse over ham!'

Og dermed forbannet de ham og sa:

‘Bli til aske, du elendige! Bli til aske, du elendige!'

Men jo mer de forbannet ham, desto vakrere og mer strålende ble han. Da sa de sju seerne til hverandre:

‘Vår askese er intet verdt! Vår praksis er intet verdt! For jo mer vi forbanner denne karen og sier han skal bli til aske, desto vakrere og mer strålende blir han!'

‘Nei, den askesen og den praksisen dere utfører, er ikke verdiløs, mine herrer. Men dere må fri dere fra den feilaktige oppfatningen dere har av meg.'

‘Ja, det vil vi gjøre. Men hvem er du?'

‘Har dere hørt om seeren Asita Devala?'

‘Ja, det har vi.'

‘Det er meg.'

Da gikk de sju seerne bort til ham og hilste ærbødig på ham. Deretter sa Asita Devala:

‘Jeg fikk høre om sju brahmanske seere som bodde i løvhytter ute i skogen, og de kom fram til denne skadelige oppfatningen om at brahmanene er den beste klassen og at andre klasser er foraktelige. De sa at brahmaner er den lyse klassen, de andre klassene er mørke. Brahmanene er rene, sa de, det er ikke de andre. Brahmanene er Brahmas ektefødte sønner. De sa de var født av Brahmas munn, født av Brahma og skapt av Brahma, og de er Brahmas arvinger.'

‘Det stemmer, min herre.'

‘Men vet dere da at moren til en brahman bare har hatt omgang med brahmaner og ikke med andre?'

‘Nei, det vet vi ikke.'

‘Eller vet dere at mødrene til en brahman i sju generasjoner bakover bare har hatt omgang med brahmaner og ikke med andre?'

‘Nei, det vet vi ikke.'

‘Eller vet dere at faren til en brahman bare har hatt omgang med brahmankvinner og ikke med andre?'

‘Nei, det vet vi ikke.'

‘Vet dere at fedrene til en brahman i sju generasjoner bakover bare hatt omgang med brahmankvinner og ikke med andre?'

‘Nei, det vet vi ikke.'

‘Vet dere hvordan unnfangelsen skjer, mine herrer?'

‘Ja, min herre, det vet vi. Moren og faren må ha samleie, det må være den rette tiden for moren, og ånden må være til stede. Disse tre tingene må stemme for at det skal skje en unnfangelse.'

‘Vet dere da om denne ånden er adelig, om den er en brahman, en borger eller arbeider?'

‘Nei, det vet vi ikke.'

‘Men når det er slik, vet dere da hvem dere selv er?'

‘Nei, når det er slik, vet vi ikke hvem vi selv er.'

På den måten spurte Asita Devala ut de sju brahmanske seerne om deres fødsel, og han krysseksaminerte dem og krevde å få svar. Men de kunne ikke svare for seg. Så hvordan kan du tro at du skal kunne svare for deg når du blir utspurt og krysseksaminert om din egen fødsel, du som ikke engang er tjeneren deres, Punna, han som holdt offerskjeen?"

Da den unge brahmanen Assalayana hørte dette, sa han:

"Utmerket, Gotama, utmerket! Det er som å rette opp det som var blitt veltet, eller som å åpenbare det som var skjult. Det er som å vise veien til en som var gått vill, eller som å bære lys inn i mørket, slik at den som har øyne kan se det som er der. Nettopp slik har du forklart sannheten på mange måter, Gotama. Nå tar jeg tilflukt til deg, Gotama, til din lære og til munkefellesskapet. Vær så snill å regne meg som en legvenn, Mester, som har tatt tilflukt fra i dag av og så lenge jeg lever."