Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema


Startside Suttapitaka


Samyuttanikaya har 7762 tekster av forskjellig lengde. De fleste av dem er korte. De er ordnet i fem hovedbolker, eller vaggaer, og hver av disse vaggaene er igjen delt inn i grupper som kalles samyuttaer. Den enkelte samyutta inneholder så tekster som er sentrert rundt et eller annet tema.

1. Sagathakavagga - Boken med vers
2. Nidanavagga - Boken om årsakssammenhenger
3. Khandhavagga - Boken om personlighetsfaktorer
4. Salayatanavagga - Boken om de seks sansefeltene
5. Mahavagga - Den store boken