Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

3. Khandhavagga - Kapitlet om personlighetsfaktorer
25. Okkantasamyutta - Samtaler om å begi seg inn på de gode menneskenes domene


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Khandhavagga


3.4.1 (25.1) Øyet
Cakkhusutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Øyet er uvarig, munker. Det kommer til å forandre seg og bli annerledes. Øret er uvarig. Det kommer til å forandre seg og bli annerledes. Nesa er uvarig. Den kommer til å forandre seg og bli annerledes. Tunga er uvarig. Den kommer til å forandre seg og bli annerledes. Kroppen er uvarig. Den kommer til å forandre seg og bli annerledes. Sinnet er uvarig. Det kommer til å forandre seg og bli annerledes.

Den som har tillit til denne læren og som praktiserer den, kalles en som følger opp det han har tillit til. Han har gitt seg inn på veien til fullkommenhet, han har begitt seg inn på de gode menneskenes domene og forlatt vanlige menneskers domene, og han er ute av stand til å begå slike handlinger som fører til gjenfødelse i helvete, som dyr eller som spøkelse. Han er ute av stand til å dø før han har realisert frukten av å gå ut i strømmen.

Den som har visdom nok til å oppnå en viss forståelse av disse sannhetene, kalles en som følger opp sannheten. Han har gitt seg inn på veien til fullkommenhet, han har begitt seg inn på de gode menneskenes domene og forlatt vanlige menneskers domene, og han er ute av stand til å begå slike handlinger som fører til gjenfødelse i helvete, som dyr eller som spøkelse. Han er ute av stand til å dø før han har realisert frukten av å gå ut i strømmen.

Den som forstår og ser sannheten på denne måten, kalles en som har gått ut i strømmen, munker. Han er ute av stand til å falle tilbake, og er på sikker vei mot oppvåkningen."3.4.2 (25.2) Synlige former
Rupasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Synlige former er uvarige, munker. De kommer til å forandre seg og bli annerledes. Lyder er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes. Dufter er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes. Smaksinntrykk er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes. Berøringer er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes. Tanker er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes.

Den som har tillit til denne læren og som praktiserer den, kalles en som følger opp det han har tillit til. Han har gitt seg inn på veien til fullkommenhet, han har begitt seg inn på de gode menneskenes domene og forlatt vanlige menneskers domene, og han er ute av stand til å begå slike handlinger som fører til gjenfødelse i helvete, som dyr eller som spøkelse. Han er ute av stand til å dø før han har realisert frukten av å gå ut i strømmen.

Den som har visdom nok til å oppnå en viss forståelse av disse sannhetene, kalles en som følger opp sannheten. Han har gitt seg inn på veien til fullkommenhet, han har begitt seg inn på de gode menneskenes domene og forlatt vanlige menneskers domene, og han er ute av stand til å begå slike handlinger som fører til gjenfødelse i helvete, som dyr eller som spøkelse. Han er ute av stand til å dø før han har realisert frukten av å gå ut i strømmen.

Den som forstår og ser sannheten på denne måten, kalles en som har gått ut i strømmen, munker. Han er ute av stand til å falle tilbake, og er på sikker vei mot oppvåkningen."3.4.3 (25.3) Bevissthet
Viññanasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Synsbevisstheten er uvarig, munker. Den kommer til å forandre seg og bli annerledes. Hørselsbevisstheten er uvarig. Den kommer til å forandre seg og bli annerledes. Luktebevisstheten er uvarig. Den kommer til å forandre seg og bli annerledes. Smaksbevisstheten er uvarig. Den kommer til å forandre seg og bli annerledes. Berøringsbevisstheten er uvarig. Den kommer til å forandre seg og bli annerledes. Tankebevisstheten er uvarig. Den kommer til å forandre seg og bli annerledes.

Den som har tillit til denne læren ... på sikker vei mot oppvåkningen."3.4.4 (25.4) Persepsjon
Samphassasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Synspersepsjon ... hørselspersepsjon ... luktepersepsjon ... smakspersepsjon ... kroppspersepsjon ... tankepersepsjon er uvarig. Den kommer til å forandre seg og bli annerledes.

Den som har tillit til denne læren ... på sikker vei mot oppvåkningen."


3.4.5 (25.5) Følelser
Samphassajasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Følelser som forårsakes av synspersepsjon ... hørselspersepsjon ... luktepersepsjon ... smakspersepsjon ... kroppspersepsjon ... tankepersepsjon er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes.

Den som har tillit til denne læren ... på sikker vei mot oppvåkningen."3.4.6 (25.6) Identifikasjon av synlige former
Rupasaññasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Identifikasjon av synlige former ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes.

Den som har tillit til denne læren ... på sikker vei mot oppvåkningen."3.4.7 (25.7) Intensjoner i forbindelse med synlige former
Rupasañcetanasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Intensjoner i forbindelse med synlige former ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes.

Den som har tillit til denne læren ... på sikker vei mot oppvåkningen."3.4.8 (25.8) Begjær etter synlige former
Rupatanhasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Begjær etter synlige former ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes.

Den som har tillit til denne læren ... på sikker vei mot oppvåkningen."3.4.9 (25.9) Jordelementet
Pathavidhatusutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Jordegenskapene ... vannegeneksapene ... ildegenskapene ... vindegenskapene ... romegenskapene ... bevissthetsegenskapene er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes.

Den som har tillit til denne læren ... på sikker vei mot oppvåkningen."3.4.10 (25.10) Personlighetsfaktorene
Khandhasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Primærsanseinntrykk er uvarige, munker. De kommer til å forandre seg og bli annerledes. Følelser er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes. Identifikasjoner er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes. Reaksjoner er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes. Den skjelnende bevissthet er uvarig. Den kommer til å forandre seg og bli annerledes.

Den som har tillit til denne læren og som praktiserer den, kalles en som følger opp det han har tillit til. Han har gitt seg inn på veien til fullkommenhet, han har begitt seg inn på de gode menneskenes domene og forlatt vanlige menneskers domene, og han er ute av stand til å begå slike handlinger som fører til gjenfødelse i helvete, som dyr eller som spøkelse. Han er ute av stand til å dø før han har realisert frukten av å gå ut i strømmen.

Den som har visdom nok til å oppnå en viss forståelse av disse sannhetene, kalles en som følger opp sannheten. Han har gitt seg inn på veien til fullkommenhet, han har begitt seg inn på de gode menneskenes domene og forlatt vanlige menneskers domene, og han er ute av stand til å begå slike handlinger som fører til gjenfødelse i helvete, som dyr eller som spøkelse. Han er ute av stand til å dø før han har realisert frukten av å gå ut i strømmen.

Den som forstår og ser sannheten på denne måten, kalles en som har gått ut i strømmen, munker. Han er ute av stand til å falle tilbake, og er på sikker vei mot oppvåkningen."