Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

3. Khandhavagga - Kapitlet om personlighetsfaktorer
26. Uppadasamyutta - Samtaler om når noe ooppstår


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Khandhavagga


3.5.1 (26.1) Øyet
Cakkhusutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Når øyet oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne. Når øret ... nesa ... tunga ... kroppen ... sinnet oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne.

Når øyet opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner. Når øret ... nesa ... tunga ... kroppen ... sinnet opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner."3.5.2 (26.2) Synlige former
Rupasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Når synlige former oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne. Når ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne.

Når synlige former opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner. Når ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner."
3.5.3 (26.3) Bevissthet
Viññanasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Når synsbevissthet ... hørselsbevissthet ... luktbevissthet ... smaksbevissthet ... kroppsbevissthet ... tankebevissthet oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne.

Når synsbevissthet ...hørselsbevissthet ... luktbevissthet ... smaksbevissthet ... kroppsbevissthet ... tankebevissthet opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner."3.5.4 (26.4) Persepsjon
Samphassasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Når synspersepsjon ... hørselspersepsjon ... luktepersepsjon ... smakspersepsjon ... kroppspersepsjon ... tankepersepsjon oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne.

Når synspersepsjon ... hørselspersepsjon ... luktepersepsjon ... smakspersepsjon ... kroppspersepsjon ... tankepersepsjon opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner."3.5.5 (26.5) Følelser
Samphassajasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Når følelser som forårsakes av synspersepsjon ... hørselspersepsjon ... luktepersepsjon ... smakspersepsjon ... kroppspersepsjon ... tankepersepsjon oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne.

Når følelser som forårsakes av synspersepsjon ... hørselspersepsjon ... luktepersepsjon ... smakspersepsjon ... kroppspersepsjon ... tankepersepsjon opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner."3.5.6 (26.6) Identifikasjon
Saññasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Når identifikasjon av synlige former ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne.

Når identifikasjon av synlige former ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner."3.5.7 (26.7) Intensjoner
Sañcetanasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Når intensjoner i forbindelse med synlige former ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne.

Når intensjoner i forbindelse synlige former ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner."3.5.8 (26.8) Begjær
Tanhasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Når begjær etter synlige former ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne.

Når begjær etter synlige former ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner."3.5.9 (26.9) Grunnegenskapene
Dhatusutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Når begjær etter jordegenskapene ... vannegeneksapene ... ildegenskapene ... vindegenskapene ... romegenskapene ... bevissthetsegenskapene oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne.

Når begjær etter jordegenskapene ... vannegeneksapene ... ildegenskapene ... vindegenskapene ... romegenskapene ... bevissthetsegenskapene opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner."3.5.10 (26.10) Personlighetsfaktorene
Khandhasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Når begjær etter primærsanseinntrykk ... følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne.

Når begjær etter primærsanseinntrykk ... følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner."