Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

3. Khandhavagga - Kapitlet om personlighetsfaktorer
29. Nagasamyutta - Samtaler om nagaer


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Khandhavagga


[Nagaer er mytiske vesener, som oftest i form av slanger.]

3.8.1 (29.1) Klassifisering
Suddhikasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Det er fire slags nagaer, munker. Hvilke fire? Det er nagaer som er født fra egg, nagaer som er født fra en livmor, nagaer som er født av fuktighet, og nagaer som oppstår spontant. Dette er de fire slags nagaer, munker."3.8.2 (29.2) Hvem er best?
Panitatarasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Det er fire slags nagaer, munker. Hvilke fire? Det er nagaer som er født fra egg, nagaer som er født fra en livmor, nagaer som er født av fuktighet, og nagaer som oppstår spontant. De nagane som er født fra en livmor, som er født av fuktighet og de som oppstår spontant, er bedre enn de nagaene som er født fra egg. De nagaene som er født av fuktighet og de som oppstår spontant, er bedre enn de nagaene som er født fra egg og fra en livmor. De nagaene som oppstår spontant, er bedre enn de nagaene som er født fra egg, fra en livmor og fra fuktighet. Dette er de fire slags nagaer, munker."3.8.3 (29.3) Helligdager
Uposathasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen nagaer som er født fra egg, legger bort naga-skikkelsen sin og deltar i feiringen av helligdagene?"

"Det er fordi noen nagaer født fra egg tenker slik:

‘Tidligere hadde vi en splittet personlighet både hva angår handlinger, tale og tanker. Derfor ble vi født blant nagaer født fra egg etter at vi var døde og kroppen gikk i oppløsning. Men hvis vi nå utfører bare det som er godt i handlinger, tale og tanker, kan det hende vi blir gjenfødt i himmelen etter at vi er døde og kroppen går i oppløsning. Så la oss nå gjøre det som er godt, si det som er godt og tenke det som er godt.'

Dette er årsaken, munk, dette er grunnen til at noen nagaer som er født fra egg, legger bort naga-skikkelsen sin og deltar i feiringen av helligdagene."3.8.4 (29.4) Den andre teksten om helligdager
Dutiyauposathasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen nagaer som er født fra en livmor, legger bort naga-skikkelsen sin og deltar i feiringen av helligdagene?"

"Det er fordi noen nagaer født fra en livmor tenker slik:

‘Tidligere hadde vi en splittet personlighet både hva angår handlinger, tale og tanker. Derfor ble vi født blant nagaer født fra en livmor etter at vi var døde og kroppen gikk i oppløsning. Men hvis vi nå utfører bare det som er godt i handlinger, tale og tanker, kan det hende vi blir gjenfødt i himmelen etter at vi er døde og kroppen går i oppløsning. Så la oss nå gjøre det som er godt, si det som er godt og tenke det som er godt.'

Dette er årsaken, munk, dette er grunnen til at noen nagaer som er født fra en livmor, legger bort naga-skikkelsen sin og deltar i feiringen av helligdagene."3.8.5 (29.5) Den tredje teksten om helligdager
Tatiyauposathasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen nagaer som er født fra fuktighet, legger bort naga-skikkelsen sin og deltar i feiringen av helligdagene?"

"Det er fordi noen nagaer født fra fuktighet tenker slik:

‘Tidligere hadde vi en splittet personlighet både hva angår handlinger, tale og tanker. Derfor ble vi født blant nagaer født fra fuktighet etter at vi var døde og kroppen gikk i oppløsning. Men hvis vi nå utfører bare det som er godt i handlinger, tale og tanker, kan det hende vi blir gjenfødt i himmelen etter at vi er døde og kroppen går i oppløsning. Så la oss nå gjøre det som er godt, si det som er godt og tenke det som er godt.'

Dette er årsaken, munk, dette er grunnen til at noen nagaer som er født fra fuktighet, legger bort naga-skikkelsen sin og deltar i feiringen av helligdagene."3.8.6 (29.6) Den fjerde teksten om helligdager
Catutthauposathasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen nagaer som er oppstått spontant, legger bort naga-skikkelsen sin og deltar i feiringen av helligdagene?"

"Det er fordi noen nagaer oppstått spontant tenker slik:

‘Tidligere hadde vi en splittet personlighet både hva angår handlinger, tale og tanker. Derfor ble vi født blant nagaer oppstått spontant etter at vi var døde og kroppen gikk i oppløsning. Men hvis vi nå utfører bare det som er godt i handlinger, tale og tanker, kan det hende vi blir gjenfødt i himmelen etter at vi er døde og kroppen går i oppløsning. Så la oss nå gjøre det som er godt, si det som er godt og tenke det som er godt.'

Dette er årsaken, munk, dette er grunnen til at noen nagaer som er oppstått spontant, legger bort naga-skikkelsen sin og deltar i feiringen av helligdagene."3.8.7 (29.7) Et rykte
Sutasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født fra egg som nagaer etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Det er fordi noen har en splittet personlighet både hva angår handlinger, tale og tanker. Men de har hørt dette ryktet:

‘Nagaer som er født fra egg, lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli født fra egg som nagaer etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed blir de født fra egg som nagaer etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.8.8 (29.8) Et annet rykte
Dutiyasutasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født fra en livmor som nagaer etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Det er fordi noen har en splittet personlighet både hva angår handlinger, tale og tanker. Men de har hørt dette ryktet:

‘Nagaer som er født fra en livmor, lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli født fra en livmor som nagaer etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed blir de født fra en livmor som nagaer etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.8.9 (29.9) Et tredje rykte
Tatiyasutasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født fra fuktighet som nagaer etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Det er fordi noen har en splittet personlighet både hva angår handlinger, tale og tanker. Men de har hørt dette ryktet:

‘Nagaer som er født fra fuktighet, lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli født fra fuktighet som nagaer etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed blir de født fra fuktighet som nagaer etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.8.10 (29.10) Et fjerde rykte
Catutthasutasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen oppstår spontant som nagaer etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Det er fordi noen har en splittet personlighet både hva angår handlinger, tale og tanker. Men de har hørt dette ryktet:

‘Nagaer som er oppstått spontant, lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli oppstå spontant som nagaer etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed oppstår de spontant som nagaer etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.8.11 – 20 (29.11) Ti tekster om gaver
Andajadanupakarasuttadasaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født fra egg som nagaer etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Det er fordi noen har en splittet personlighet både hva angår handlinger, tale og tanker. Men de har hørt dette ryktet:

‘Nagaer som er født fra egg, lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli født fra egg som nagaer etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed gir de matgaver ... drikke ... klær ... kjøretøy ... kranser ... parfyme ... olje ... senger ... boliger ... lamper, og som en følge av dette blir de født fra egg som nagaer etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.8.21 – 50 (29.12) Tretti tekster om gaver
Jalabujadidanupakarasuttattimsaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen nagaer blir født fra en livmor ... fra fuktighet ... noen oppstår spontant som nagaer etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Det er fordi noen har en splittet personlighet både hva angår handlinger, tale og tanker. Men de har hørt dette ryktet:

‘Nagaer som oppstår spontant, lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan oppstå spontant som nagaer etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed gir de matgaver ... drikke ... klær ... kjøretøy ... kranser ... parfyme ... olje ... senger ... boliger ... lamper, og som en følge av dette oppstår de spontant som nagaer etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."