Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

3. Khandhavagga - Kapitlet om personlighetsfaktorer
30. Supannasamyutta - Samtaler om supannaer


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Khandhavagga


[Supannaer er mytiske fugler som angriper nagaene, fanger dem og eter dem.]

3.9.1 (30.1) Klassifisering
Suddhikasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Det er fire slags supannaer, munker. Hvilke fire? Det er supannaer som er født fra egg, supannaer som er født fra en livmor, supannaer som er født av fuktighet, og supannaer som oppstår spontant. Dette er de fire slags supannaer, munker."3.9.2 (30.2) Hvem fanger hvem?
Harantisutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Det er fire slags supannaer, munker. Hvilke fire? Det er supannaer som er født fra egg, supannaer som er født fra en livmor, supannaer som er født av fuktighet, og supannaer som oppstår spontant. Dette er de fire slags supannaer, munker.

Supannaer som er født fra egg, fanger nagaer som er født fra egg, men ikke dem som er født fra en livmor eller fra fuktighet eller som er oppstått spontant. Supannaer som er født fra en livmor, fanger nagaer som er født fra og fra en livmor, men ikke dem som er født fra fuktighet eller som er oppstått spontant. Supannaer som er født fra fuktighet, fanger nagaer som er født fra egg, fra en livmor eller oppstått spontant. Og supannaer som er oppstått spontant, fanger alle slags nagaer. Dette er de fire slags supannaer, munker."3.9.3 (30.3) Splittet personlighet
Dvayakarisutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født fra egg som supannaer etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Det er fordi noen har en splittet personlighet både hva angår handlinger, tale og tanker. Men de har hørt dette ryktet:

‘Supannaer som er født fra egg, lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli født fra egg som supannaer etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed blir de født fra egg som supannaer etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.9.4 – 6 (30.4) Flere tekster om splittet personlighet
Dutiyadidvayakarisuttatika

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født fra en livmor ... fra fuktighet som supannaer, eller oppstår spontant som supannaer etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Det er fordi noen har en splittet personlighet både hva angår handlinger, tale og tanker. Men de har hørt dette ryktet:

‘Supannaer som oppstår spontant, lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan oppstå spontant som supannaer etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed oppstår de spontant som supannaer etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.9.7–16 (30.5) Ti tekster om gaver
Andajadanupakarasuttadasaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født fra egg som supannaer etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Det er fordi noen har en splittet personlighet både hva angår handlinger, tale og tanker. Men de har hørt dette ryktet:

‘Supannaer som er født fra egg, lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli født fra egg som supannaer etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed gir de matgaver ... drikke ... klær ... kjøretøy ... kranser ... parfyme ... olje ... senger ... boliger ... lamper, og som en følge av dette blir de født fra egg som supannaer etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.9.17 – 46 (30.6) Tretti tekster om gaver
Jalabujadidanupakarasuttattimsaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen supannaer blir født fra en livmor ... fra fuktighet ... noen oppstår spontant som supannaer etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Det er fordi noen har en splittet personlighet både hva angår handlinger, tale og tanker. Men de har hørt dette ryktet:

‘Supannaer som oppstår spontant, lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan oppstå spontant som supannaer etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed gir de matgaver ... drikke ... klær ... kjøretøy ... kranser ... parfyme ... olje ... senger ... boliger ... lamper, og som en følge av dette oppstå de spontant som supannaer etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."