Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

5. Mahavagga - Det store kapitlet
45. Maggasamyutta - Tekster om veien


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Mahavagga


1.2. Godt vennskap

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var sakyaenes land, holdt han til i en av byene deres som het Nagaraka. Da gikk Ananda bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Godt vennskap, godt samhold og en vennlig omgangstone utgjør halvparten av edel livsførsel, Mester."

"Nei, Ananda. Ikke halve, men hele den edle livsførsel består av godt vennskap, godt samhold og en vennlig omgangstone! En munk som tar vare på godt vennskap, godt samhold og en vennlig omgangstone vil lettere kunne praktisere den åttedelte veien og gjøre framgang i den.

Hvordan gjør han det?

Hvis en munk utvikler rett syn basert på tilbaketrukkethet, lidenskapsløshet og opphør og med sikte på å slippe taket, og deretter utvikler rett tanke, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon basert på de samme tingene – da praktiserer han den åttedelte veien og gjør framgang i den mens han tar vare på godt vennskap, godt samhold og en vennlig omgangstone.

Når jeg derfor sier at men hele den edle livsførsel består av godt vennskap, godt samhold og en vennlig omgangstone, er det slik dette skal forstås, Ananda. Det er nettopp fordi jeg viser godt vennskap at levende vesener som er underlagt tilblivelse, forfall, undergang, sorg, klage, smerte, tungsinn og mismot blir befridd fra disse tingene.

Når jeg derfor sier at hele den edle livsførsel består av godt vennskap, godt samhold og en vennlig omgangstone, er det slik dette skal forstås, Ananda.


1.4.4 Veien til den andre bredden

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

"Det finnes åtte læresetninger som fører fra denne bredden over til den andre bredden hvis de blir utviklet og flittig praktisert, munker. Hvilke åtte? Det er rett syn, rett tanke, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Hvis dere utvikler disse åtte og praktiserer dem flittig, vil de føre fra denne bredden over til den andre bredden."

Slik talte Mesteren, og han føyde til disse versene:

Få er de blant mennesker
som når den andre bredden,
de aller fleste løper bare
opp og ned langs denne.

Men de som lever i samsvar med læren
når den er blitt vel forklart for dem,
de skal komme seg over, selv om
dødens makt er vanskelig å unnfly.

La vismannen forlate mørkets vei
og utvikle det lyse i seg selv,
når han ensom går bort fra hjemmet
til hjemløshet, ofte tung å bære.

La ham finne sin glede der
befridd fra sansenytelser,
uten å kalle noe sitt eget.
Der la den vise rense sitt sinn
fra alle forurensninger.

De som til fulle har oppøvd sitt sinn
i alle oppvåkningsfaktorene,
som i forsakelse finner sin glede
uten å gripe om noe som helst, –
disse, som stråler av indre lys
og har uttømt de negative tendenser –
de finner lindring i denne verden.