Fra palikommentarene


Startside


Det finnes en stor litteratur av kommentarer og subkommentarer til palitekstene, og alle disse kommentarene er også skrevet på pali. Mye av kommentarlitteraturen består av grammatiske og leksikalske analyser og drøftinger av steder i de kanoniske tekstene, og disse er så tett knyttet til språket i de kanoniske tekstene at det har liten hensikt å oversette dem. Men kommentarene inneholder også mye fortellende stoff, legender og eventyr, og disse kan det være interessant å lese også i oversettelse.

Det er særlig to slike samlinger av eventyr og legender som er av interesse:

Dhammapada-kommentaren
Jataka-kommentaren

Kommentarlitteraturen inneholder også systematiske framstillinger av Buddhas lære, og fremst av disse er

Visuddhimagga - Renhetsveien, skrevet av munken Buddhaghosa