Suttapitaka

Khuddakanikaya - Mindre tekster

Jataka - Tidligere fødsler


Startside Suttapitaka Khuddakanikaya


Jataka inneholder en lang rekke historier om Buddhas opplevelser i tidligere liv. De fleste av disse historiene har karakter av eventyrfortellinger, og de blir ikke regnet som kanoniske. Til fortellingene hører imidlertid også vers, og disse har kanonisk status. Det er altså bare versene i Jataka som hører med i Tipitaka, mens de tilhørende fortellingene hører hjemme i kommentarlitteraturen. Derfor vil denne siden bare inneholde noen vers fra Jataka-samlingen.

Noen Jataka-fortellinger vil bli satt inn under Kommentarlitteratur.


Kritikk av gudsbegrepet
Jataka 6, 208, vers 936–38

Hvis Gud er hele verdens herre
og skaper av alt liv,
hvorfor har han da gitt
verden så mye sorg?
Hvorfor har han ikke skapt
hele verden lykkelig?

Hvis Gud er hele verdens herre
og skaper av alt liv,
hvorfor har han da skapt
så mye svik, urett, løgn
og bedrag i verden?

Hvis Gud er hele verdens herre
og skaper av alt liv,
da er denne herren ond
når han skapte urett der hvor
han kunne ha skapt rettferdighet.