Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene
Sutta 1 - 10


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya


1. Teksten om det grunnleggende. Mulapariyayasutta.
En av de dypeste tekstene i samlingen. Buddha forklarer hvordan en oppvåknet person opplever verden, i motsetning til hvordan vanlige mennesker og personer under opplæring opplever den. Det kan være en fordel å ha lest en del andre tekster i samlingen før man tar fatt på denne.

2. Hvordan man blir kvitt alle forurensninger i sinnet. Sabbasavasamvarasutta.
Forskjellige metoder for å fjerne forurensninger i sinnet. Den grunnleggende metoden er å tenke seg godt om og øve selvkontroll.

3. Arvinger til læren. Dhammadayadasutta
Buddha sier at elevene hans skal arve læren, ikke materielle ting. Sariputta oppfordrer til følge Buddhas eksempel.

4. Frykt og redsel. Bhayabheravasutta.
Buddha forteller hvordan han overvant frykt og redsel mens han fortsatt søkte oppvåkningen.

5. Om det lytefrie. Ananganasutta.
Samtale mellom Sariputta og Moggallana om hvorfor det er viktig å innse sine egne feil.

6. Om hva en munk kan tenkes å ønske seg. Akankheyyasutta.
Betydningen av å trene god moral, meditasjon og visdom.

7. Lignelsen om tøystykket. Vatthupamasutta.
De fire opphøyde levemåtene (brahmavihara). Polemikk mot brahmanenes tro på at man kan rense bort onde gjerninger ved å bade i en hellig elv.

8. Hardtrening. Sallekhasutta.
Ordet sallekha er blitt oversatt på forskjellige måter, som 'effacement, purity, selbstentsagung'. PTS Dictionary foreslår 'austere penance, the higher life', og ut fra dette har jeg valgt det norske ordet 'hardtrening'. Det bemerkelsesverdige ved denne teksten er at meditasjonen så å si blir nedgradert som metode for å oppnå frigjøring. Det endelige nibbana oppnår man ved å erkjenne og korrigere sine egne karakterfeil. Dette kaster også et interessant lys over betydningen av nibbana.

9. Rett syn. Sammaditthisutta.
Sariputta forklarer forskjellige aspekter av hva det vil si å ha rett syn, med særlig vekt på de psykologiske aspektene som er elementer i den betingede årsakskjeden (paticcasamuppada).

10. Teksten om oppmerksomhetens hovedområder. Satipatthanasutta.
En av de viktigste tekstene som beskriver oppmerksomhetstrening (satipatthana) eller innsiktsmeditasjon (vipassana). Grunnlaget for den såkalte mindfulness-treningen. Tekst nr. 111, 118 og 119 gir videre veiledninger i meditasjon.