Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

126. Bhumijasutta - Samtalen med Bhumija


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 121-130


Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden i Rajagaha. En morgen da munken Bhumija hadde stått opp, tok han kappe og bolle og gikk til huset til prins Jayasena, der han satte seg ned på den plassen som var gjort klar for ham. Prinsen gikk bort og pratet litt med ham og satte seg deretter ned hos ham. Så sa prins Jayasena:

"Noen brahmaner og filosofer sier at den som praktiserer høyere livsførsel og har forventninger om et resultat, ikke klarer å oppnå noe resultat. De sier også at den som praktiserer høyere livsførsel og ikke har forventninger om et resultat, ikke klarer å oppnå noe resultat. Den som praktiserer høyere livsførsel og både har forventninger og ikke har forventninger om et resultat, klarer ikke å oppnå noe resultat. Og de sier også at den som praktiserer høyere livsførsel og verken har forventninger eller ikke har forventninger om et resultat, heller ikke klarer å oppnå noe resultat. Hva sier læreren din til dette, Bhumija?"

"Jeg har ikke hørt Mesteren si noe om dette, prins. Men det kan hende Mesteren ville si at den som har en overfladisk praksis av den høyere livsførsel og har forventninger om et resultat, ikke klarer å oppnå noe resultat. Han vil kanskje også si at den som har en overfladisk praksis av den høyere livsførsel og ikke har forventninger om et resultat, ikke klarer å oppnå noe resultat. Den som har en overfladisk praksis av den høyere livsførsel og både har forventninger og ikke har forventninger om et resultat, klarer ikke å oppnå noe resultat. Og han vil kanskje også si at den som har en overfladisk praksis av den høyere livsførsel og verken har forventninger eller ikke har forventninger om et resultat, heller ikke klarer å oppnå noe resultat.

Det kan også hende Mesteren ville si at den som har en vel gjennomtenkt praksis av den høyere livsførsel og har forventninger om et resultat, klarer å oppnå resultater. Han vil kanskje også si at den som har en vel gjennomtenkt praksis av den høyere livsførsel og ikke har forventninger om et resultat, klarer å oppnå resultater. Den som har en vel gjennomtenkt praksis av den høyere livsførsel og både har forventninger og ikke har forventninger om et resultat, klarer å oppnå resultater. Og han vil kanskje også si at den som har en vel gjennomtenkt praksis av den høyere livsførsel og verken har forventninger eller ikke har forventninger om et resultat, også klarer å oppnå resultater. Dette har jeg ikke direkte fra Mesteren. Jeg har ikke hørt ham si noe om dette, prins. Men det kan nok hende Mesteren ville forklare det slik."

"Hvis læreren din sier dette og forklarer det slik, vil jeg hevde han rager høyt opp over de vanlige toskene av noen brahmaner og filosofer!"

Og dermed ga prinsen den bollen med ris som han selv skulle ha, til Bhumija.

Da Bhumija hadde spist og var kommet tilbake fra matrunden, gikk han bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så sa fortalte han om møtet med prins Jayasena og gjenga den samtalen de hadde hatt, før han fortsatte:

"Jeg håper jeg ga ham et svar som du kan godkjenne, Mester, så jeg ikke tilla deg noen feilaktige meninger, men forklarte læren slik den er, og slik at ikke noen skal bli kritisert for dette."

"Ja, du svarte slik jeg ville ha gjort, Bhumija. Du har ikke tillagt meg noen feilaktige meninger, men forklart læren slik den er, og ingen skal bli kritisert for dette. Hvis en brahman eller en filosof som har urett syn, urett beslutning, urett tale, urett handling, urett levemåte, urett bestrebelse, urett oppmerksomhet og urett konsentrasjon praktiserer høyere livsførsel og har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og ikke har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og både har forventninger og ikke har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Og hvis han praktiserer høyere livsførsel og verken har forventninger eller ikke har forventninger om et resultat, klarer han heller ikke å oppnå noe resultat. Og hvorfor er det slik? Det er fordi dette ikke er den rette måten å oppnå noe resultat på, Bhumija.

Det er som om en mann som gjerne vil ha olje, Bhumija. Han fyller et trau med sand, heller vann over og setter sanden under press. Selv om han har forventninger om at han da skal få olje, så får han ikke noe olje. Hvis han ikke har forventninger om at han skal få olje, så får han heller ikke noe olje. Hvis han både har forventninger og ikke har forventninger om at han skal få olje, så klarer han det ikke. Og hvis han verken har forventninger eller ikke har forventninger om å få olje, så får han likevel ikke noe olje. Og hvorfor? Det er fordi dette ikke er den rette måten å få olje på, Bhumija. Derfor er det slik at hvis en brahman eller en filosof som har urett syn, urett tale, urett handling, urett levemåte, urett bestrebelse, urett oppmerksomhet og urett konsentrasjon praktiserer høyere livsførsel og har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og ikke har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og både har forventninger og ikke har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Og hvis han praktiserer høyere livsførsel og verken har forventninger eller ikke har forventninger om et resultat, klarer han heller ikke å oppnå noe resultat. Og hvorfor er det slik? Det er fordi dette ikke er den rette måten å oppnå noe resultat på, Bhumija.

Det er som en mann som gjerne vil ha melk, Bhumija. Han tar ei hornet på ei ku og prøver å melke det. Selv om han har forventninger om at han da skal få melk, så får han ikke noe melk. Hvis han ikke har forventninger om at han skal få melk, så klarer han heller ikke å presse ut noe melk. Hvis han både har forventninger og ikke har forventninger om at han skal få melk, så klarer han det ikke. Og hvis han verken har forventninger eller ikke har forventninger om å få melk, så klarer han likevel ikke å presse ut noe melk. Og hvorfor? Det er fordi dette ikke er den rette måten å få melk på, Bhumija. Derfor er det slik at hvis en brahman eller en filosof som har urett syn, urett tale, urett handling, urett levemåte, urett bestrebelse, urett oppmerksomhet og urett konsentrasjon praktiserer høyere livsførsel og har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og ikke har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og både har forventninger og ikke har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Og hvis han praktiserer høyere livsførsel og verken har forventninger eller ikke har forventninger om et resultat, klarer han heller ikke å oppnå noe resultat. Og hvorfor er det slik? Det er fordi dette ikke er den rette måten å oppnå noe resultat på, Bhumija.

Det er som en mann som gjerne vil ha smør, Bhumija. Han fyller vann i ei krukke og begynner å kjerne. Selv om han har forventninger om at han da skal få smør, så får han ikke noe smør. Hvis han ikke har forventninger om at han skal få smør, så får han heller ikke noe smør. Hvis han både har forventninger og ikke har forventninger om at han skal få smør, så klarer han det ikke. Og hvis han verken har forventninger eller ikke har forventninger om å få smør, så får han likevel ikke noe smør. Og hvorfor? Det er fordi dette ikke er den rette måten å få smør på, Bhumija. Derfor er det slik at hvis en brahman eller en filosof som har urett syn, urett tale, urett handling, urett levemåte, urett bestrebelse, urett oppmerksomhet og urett konsentrasjon praktiserer høyere livsførsel og har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og ikke har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og både har forventninger og ikke har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Og hvis han praktiserer høyere livsførsel og verken har forventninger eller ikke har forventninger om et resultat, klarer han heller ikke å oppnå noe resultat. Og hvorfor er det slik? Det er fordi dette ikke er den rette måten å oppnå noe resultat på, Bhumija.

Det er som en mann som gjerne vil ha fyr, Bhumija. Han tar en våt og sevjefylt kvist og begynner å gni på den. Selv om han har forventninger om at han da skal få fyr, så får han ikke fyr. Hvis han ikke har forventninger om at han skal få fyr, så får han heller ikke fyr. Hvis han både har forventninger og ikke har forventninger om at han skal få fyr, så klarer han det ikke. Og hvis han verken har forventninger eller ikke har forventninger om å få fyr, så får han likevel ikke fyr. Og hvorfor? Det er fordi dette ikke er den rette måten å få fyr på, Bhumija. Derfor er det slik at hvis en brahman eller en filosof som har urett syn, urett tale, urett handling, urett levemåte, urett bestrebelse, urett oppmerksomhet og urett konsentrasjon praktiserer høyere livsførsel og har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og ikke har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og både har forventninger og ikke har forventninger om et resultat, klarer han ikke å oppnå noe resultat. Og hvis han praktiserer høyere livsførsel og verken har forventninger eller ikke har forventninger om et resultat, klarer han heller ikke å oppnå noe resultat. Og hvorfor er det slik? Det er fordi dette ikke er den rette måten å oppnå noe resultat på, Bhumija.

Hvis en brahman eller en filosof som har rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levemåte, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon praktiserer høyere livsførsel og har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og ikke har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og både har forventninger og ikke har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Og hvis han praktiserer høyere livsførsel og verken har forventninger eller ikke har forventninger om et resultat, klarer han også å oppnå resultater. Og hvorfor er det slik? Det er fordi dette er den rette måten å oppnå et resultat på, Bhumija.

Det er som om en mann som gjerne vil ha olje, Bhumija. Han fyller et trau med sesammel, heller vann over og setter det under press. Hvis han har forventninger om at han da skal få olje, så får han olje. Hvis han ikke har forventninger om at han skal få olje, så får han likevel olje. Hvis han både har forventninger og ikke har forventninger om at han skal få olje, så får han olje. Og hvis han verken har forventninger eller ikke har forventninger om å få olje, så får han likevel olje. Og hvorfor? Det er fordi dette er den rette måten å få olje på, Bhumija. Derfor er det slik at hvis en brahman eller en filosof som har rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levemåte, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon praktiserer høyere livsførsel og har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og ikke har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og både har forventninger og ikke har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Og hvis han praktiserer høyere livsførsel og verken har forventninger eller ikke har forventninger om et resultat, klarer han også å oppnå resultater. Og hvorfor er det slik? Det er fordi dette er den rette måten å oppnå et resultat på, Bhumija.

Det er som en mann som gjerne vil ha melk, Bhumija. Han tar tak i spenene til ei ku og prøver å melker dem. Hvis han har forventninger om at han da skal få melk, så får han melk. Hvis han ikke har forventninger om at han skal få melk, så får han likevel melk. Hvis han både har forventninger og ikke har forventninger om at han skal få melk, så får han melk. Og hvis han verken har forventninger eller ikke har forventninger om å få melk, så får han likevel melk. Og hvorfor? Det er fordi dette er den rette måten å få melk på, Bhumija. Derfor er det slik at hvis en brahman eller en filosof som har rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levemåte, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon praktiserer høyere livsførsel og har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og ikke har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og både har forventninger og ikke har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Og hvis han praktiserer høyere livsførsel og verken har forventninger eller ikke har forventninger om et resultat, klarer han også å oppnå resultater. Og hvorfor er det slik? Det er fordi dette er den rette måten å oppnå et resultat på, Bhumija.

Det er som en mann som gjerne vil ha smør, Bhumija. Han fyller fløte i ei krukke og begynner å kjerne. Hvis han har forventninger om at han da skal få smør, så får han smør. Hvis han ikke har forventninger om at han skal få smør, så får han likevel smør. Hvis han både har forventninger og ikke har forventninger om at han skal få smør, så får han smør. Og hvis han verken har forventninger eller ikke har forventninger om å få smør, så får han likevel smør. Og hvorfor? Det er fordi dette er den rette måten å få smør på, Bhumija. Derfor er det slik at hvis en brahman eller en filosof som har rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levemåte, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon praktiserer høyere livsførsel og har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og ikke har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og både har forventninger og ikke har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Og hvis han praktiserer høyere livsførsel og verken har forventninger eller ikke har forventninger om et resultat, klarer han også å oppnå resultater. Og hvorfor er det slik? Det er fordi dette er den rette måten å oppnå et resultat på, Bhumija.

Det er som en mann som gjerne vil ha fyr, Bhumija. Han tar to tørre pinner og gnir dem mot hverandre. Hvis han har forventninger om at han da skal få fyr, så får han fyr. Hvis han ikke har forventninger om at han skal få fyr, så får han likevel fyr. Hvis han både har forventninger og ikke har forventninger om at han skal få fyr, så får han fyr. Og hvis han verken har forventninger eller ikke har forventninger om å få fyr, så får han likevel fyr. Og hvorfor? Det er fordi dette er den rette måten å få fyr på, Bhumija. Derfor er det slik at hvis en brahman eller en filosof som har rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levemåte, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon praktiserer høyere livsførsel og har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og ikke har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Hvis han praktiserer høyere livsførsel og både har forventninger og ikke har forventninger om et resultat, klarer han å oppnå resultater. Og hvis han praktiserer høyere livsførsel og verken har forventninger eller ikke har forventninger om et resultat, klarer han også å oppnå resultater. Og hvorfor er det slik? Det er fordi dette er den rette måten å oppnå et resultat på, Bhumija.
Hvis du hadde kommet på disse fire lignelsene da du snakket med prinsen, ville han ha fått tillit til deg og vist deg tillit, Bhumija."

"Men hvordan skulle jeg ha kommet på disse fire lignelsene, Mester? Du fant jo på dem her og nå, og det er ingen som har hørt dem før!"

Slik talte Mesteren, og Bhumija gledet seg over Mesterens ord.