Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

16. Cetokhilasutta - Det indre villnis


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 11-20


Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi, oppholdt han seg i Anathapindikas park, Jetalunden. Der henvendte Mesteren seg til munkene:

"Munker!"

"Ja, Mester" svarte munkene.

Mesteren sa:

"Den som ikke har ryddet vekk fem villnis i sitt indre og hogd over fem bindinger, har ingen muligheter for vekst, utvikling og modning i denne læren og denne disiplinen.

Hvilke fem villnis er det som ikke er ryddet vekk?

Hvis en munk tviler på læreren og er usikker på ham, ikke stoler på ham og ikke har tillit til ham, kommer han ikke til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er det første indre villniset som ikke er ryddet vekk.

Hvis en munk tviler på læren og er usikker på den, ikke stoler på den og ikke har tillit til den, kommer han ikke til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er det andre indre villniset som ikke er ryddet vekk.

Hvis en munk tviler på munkefellesskapet og er usikker på det, ikke stoler på det og ikke har tillit til det, kommer han ikke til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er det tredje indre villniset som ikke er ryddet vekk.

Hvis en munk tviler på treningsmetoden og er usikker på den, ikke stoler på den og ikke har tillit til den, kommer han ikke til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er det fjerde indre villniset som ikke er ryddet vekk.

Hvis en munk er sint på sine medmunker og misfornøyd med dem og hvis han irriterer seg over dem og er hard mot dem, kommer han ikke til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er det femte indre villniset som ikke er ryddet vekk.

Hvilke fem bindinger er det som ikke er hogd over?

Hvis en munk ikke har sluppet taket i lidenskap etter sansenytelser, men fortsatt har lyster og lengsler, tørst, glød og begjær, kommer han ikke til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er den første bindingen som ikke er hogd over.

Hvis en munk ikke har sluppet taket i lidenskap forbundet med kroppen, men fortsatt har lyster og lengsler, tørst, glød og begjær, kommer han ikke til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er den andre bindingen som ikke er hogd over.

Hvis en munk ikke har sluppet taket i lidenskap forbundet med former, men fortsatt har lyster og lengsler, tørst, glød og begjær, kommer han ikke til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er den tredje bindingen som ikke er hogd over.

Hvis en munk spiser seg stappmett og bare går og legger seg og slapper av, kommer han ikke til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er den fjerde bindingen som ikke er hogd over.

Hvis en munk praktiserer det opphøyde liv bare fordi han tror at han ved hjelp av etikk, praksis, askese og opphøyd livsførsel skal bli gjenfødt i en eller annen gudeverden, kommer han ikke til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er den femte bindingen som ikke er hogd over.

Den som ikke har ryddet vekk disse fem villnis i sitt indre og hogd over disse fem bindingene, har ingen muligheter for vekst, utvikling og modning i denne læren og denne disiplinen, munker.

Men den som har ryddet vekk fem villnis i sitt indre og hogd over fem bindinger, har gode muligheter for vekst, utvikling og modning i denne læren og denne disiplinen.

Hvilke fem villnis er det som er ryddet vekk?

Hvis en munk ikke tviler på læreren og ikke er usikker på ham, men stoler på ham og har tillit til ham, kommer han til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er det første indre villniset som er ryddet vekk.

Hvis en munk ikke tviler på læren og ikke er usikker på den, men stoler på den og har tillit til den, kommer han til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er det andre indre villniset som er ryddet vekk.

Hvis en munk ikke tviler på munkefellesskapet og ikke er usikker på det, men stoler på det og har tillit til det, kommer han til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er det tredje indre villniset som er ryddet vekk.

Hvis en munk ikke tviler på treningsmetoden og ikke er usikker på den, men stoler på den og har tillit til den, kommer han til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er det fjerde indre villniset som er ryddet vekk.

Hvis en munk ikke er sint på sine medmunker og ikke er misfornøyd med dem, og heller ikke irriterer seg over dem eller er hard mot dem, kommer han til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er det femte indre villniset som er ryddet vekk.

Hvilke fem bindinger er det som er hogd over?

Hvis en munk har sluppet taket i lidenskap etter sansenytelser og ikke lenger har lyster og lengsler, tørst, glød og begjær, kommer han til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er den første bindingen som er hogd over.

Hvis en munk har sluppet taket i lidenskap forbundet med kroppen og ikke lenger har lyster og lengsler, tørst, glød og begjær, kommer han til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er den andre bindingen som er hogd over.

Hvis en munk har sluppet taket i lidenskap forbundet med former og ikke lenger har lyster og lengsler, tørst, glød og begjær, kommer han til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er den tredje bindingen som er hogd over.

Hvis en munk ikke spiser seg stappmett og heller ikke bare går og legger seg og slapper av, kommer han til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er den fjerde bindingen som er hogd over.

Hvis en munk ikke praktiserer det opphøyde liv bare fordi han tror at han ved hjelp av etikk, praksis, askese og opphøyd livsførsel skal bli gjenfødt i en eller annen gudeverden, kommer han til å gå helhjertet inn i treningen og praktisere flittig og iherdig. Dette er den femte bindingen som er hogd over.

Dette er de fem bindingene som er hogd over.

Den som har ryddet vekk disse fem villnis i sitt indre og hogd over disse fem bindingene, har gode muligheter for vekst, utvikling og modning i denne læren og denne disiplinen, munker.
Han utvikler den kraftige metoden som er forbundet med en iherdig streben etter å konsentrere seg om intensjoner, han utvikler den kraftige metoden som er forbundet med en iherdig streben etter å konsentrere seg om energisk innsats, han utvikler den kraftige metoden som er forbundet med en iherdig streben etter å konsentrere seg om sinnet, han utvikler den kraftige metoden som er forbundet med en iherdig streben etter å konsentrere seg om utforskning og han utvikler den kraftige metoden som er forbundet med en iherdig streben etter å konsentrere seg om entusiasme.

En munk som innehar femten egenskaper inkludert entusiasme, blir i stand til å gjøre et gjennombrudd, han blir i stand til oppvåkning og han blir i stand til å oppnå den uforlignelige frihet fra bindinger.

Det er som om en høne skulle legge åtte, ti eller tolv egg, munker, og eggene blir lagt, ruget på og klekket ut slik som dette skal gjøres. Da trenger ikke høna bekymre seg for om for om kyllingene skal klare å hakke seg trygt ut av eggeskallet med nebb eller klo, for dette er noe som kyllingene klarer.

Slik er det også med en som innehar femten egenskaper inkludert entusiasme. Han blir i stand til å gjøre et gjennombrudd, han blir i stand til oppvåkning og han blir i stand til å oppnå den uforlignelige frihet fra bindinger.

Slik talte Mesteren, og glade til sinns tok munkene imot Mesterens ord.