Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

20. Vitakkasanthanasutta - Om å fordrive usunne tanker


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 11-20


Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi, oppholdt han seg i Anathapindikas park, Jetalunden. Der henvendte Mesteren seg til munkene:

"Munker!"

"Ja, Mester" svarte munkene.

Mesteren sa:

"En munk som ønsker å utvikle høyere sinnstilstander, bør fra tid til annen være oppmerksom på fem ting. Hvilke fem?

Når en munk retter oppmerksomheten mot noe og ser at det i den forbindelse oppstår dårlige og usunne tanker knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet, bør han flytte oppmerksomheten bort fra det objektet og heller rette den mot et annet objekt som er knyttet til sunne faktorer. Når han gjør det, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

Det er som når en dyktig snekker eller læregutten hans slår, banker og dunker ut en stor treplugg med en mindre plugg, munker. Slik gjør også munken det. Når han retter oppmerksomheten mot noe og ser at det i den forbindelse oppstår dårlige og usunne tanker knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet, bør han flytte oppmerksomheten bort fra det objektet og heller rette den mot et annet objekt som er knyttet til sunne faktorer. Når han gjør det, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

Hvis det likevel oppstår dårlige og usunne tanker knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet i ham etter at han har flyttet oppmerksomheten bort fra det første objektet og i stedet rettet den mot et annet objekt som er knyttet til sunne faktorer, munker, bør han tenke over farene ved slike tanker:

‘Disse tankene er usunne, disse tankene er skadelige, disse tankene gir vonde resultater.'

Når han tenker over farene ved disse tankene, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

Det er som om en ung mann eller kvinne som er nøye med sitt utseende, skulle ha en død slange, en død hund eller et dødt menneske hengende om halsen. Han eller hun ville bli forskrekket og føle skam og avsky. Slik bør også munken reagere. Hvis han ser at det likevel oppstår dårlige og usunne tanker knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet i ham etter at han har flyttet oppmerksomheten bort fra det første objektet og i stedet rettet den mot et annet objekt som er knyttet til sunne faktorer, munker, bør han tenke over farene ved slike tanker:

‘Disse tankene er usunne, disse tankene er skadelige, disse tankene gir vonde resultater.'

Når han tenker over farene ved disse tankene, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

Hvis det likevel oppstår dårlige og usunne tanker knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet etter at han har tenkt over farene ved disse tankene, bør munken ignorere dem og ikke bry seg om dem. Hvis han ignorerer dem og ikke bryr seg om dem, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

Det er som om en mann med godt syn ikke skulle ha lyst til å se det som befinner seg foran ham. Da lukker han øynene eller ser en annen vei. Slik bør også munken gjøre hvis det likevel oppstår dårlige og usunne tanker knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet etter at han har tenkt over farene ved disse tankene. Han ignorerer dem og bryr seg ikke om dem. Hvis han ignorerer dem og ikke bryr seg om dem, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

Hvis det likevel oppstår dårlige og usunne tanker knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet etter at han har prøvd å ignorere dem og ikke bry seg om dem, bør munken rette oppmerksomheten mot disse tankenes form og funksjon. Hvis han retter oppmerksomheten mot deres form og funksjon, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

Det er som om en mann gå raskt. Han tenker: ‘Hvorfor går jeg raskt? Kan jeg ikke heller gå langsomt?' Dermed begynner han å gå langsomt, men så tenker han: ‘Hvorfor går jeg langsomt? Kan jeg ikke heller stå stille?' Dermed stopper han og blir stående, men så tenker han: ‘Hvorfor står jeg? Kan jeg ikke heller sitte?' Dermed setter han seg, men så tenker han: ‘Hvorfor sitter jeg? Kan jeg ikke heller legge meg?' På den måten slutter mannen å gjøre det som er slitsomt, og velger heller å gjøre det som er lett.

Slik bør også munken gjøre hvis det likevel oppstår dårlige og usunne tanker knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet etter at han har prøvd å ignorere dem og ikke bry seg om dem. Hvis han retter oppmerksomheten mot deres form og funksjon, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

Hvis det likevel oppstår dårlige og usunne tanker knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet etter at han har rettet oppmerksomheten mot disse tankenes form og funksjon, bør munken bite sammen tennene, presse tunga mot overmunnen og nedkjempe, kue og beseire sitt sinn med sitt eget sinn. Hvis han gjør dette, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

Det er som om en sterk mann skulle ta fatt i en svakere mann, gripe ham i hodet, strupen eller skulderen og nedkjempe, kue og beseire ham. Slik bør også munken nedkjempe, kue og beseire sitt sinn med sitt eget sinn mens han biter sammen tennene og presser tunga mot overmunnen. Hvis han gjør dette, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

Når en munk retter oppmerksomheten mot noe og ser at det i den forbindelse oppstår dårlige og usunne tanker knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet, bør han flytte oppmerksomheten bort fra det objektet og heller rette den mot et annet objekt som er knyttet til sunne faktorer. Når han gjør det, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

Når han tenker over farene ved disse tankene, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

Hvis han ignorerer disse tankene og ikke bryr seg om dem, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

Hvis han retter oppmerksomheten mot disse tankenes form og funksjon, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

Hvis han nedkjemper, kuer og beseirer sitt sinn med sitt eget sinn mens han biter sammen tennene og presser tunga mot overmunnen, vil de dårlige og usunne tankene knyttet til grådighet, hat eller uvitenhet svekkes og forsvinne. Når de blir svekket og forsvinner, vil sinnet stabilisere seg, falle til ro og samle seg i ett punkt.

En slik munk sier vi har kontroll over sin tankegang. Han tenker de tankene han vil tenke, og de tankene han ikke vil tenke, de tenker han ikke. Han har skåret over begjæret og brutt lenkene, og siden han forstår stoltheten til bunns, har han gjort slutt på lidelsen."

Slik talte Mesteren, og glade til sinns tok munkene imot Mesterens ord.