Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

46. Mahadhammasamadanasutta - Den store samtalen om forskjellige måter å innrette seg på


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 41-50


Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg i Anathapindikas park Jetalund i Savatthi. Der henvendte han seg til munkene, og sa:

"Munker!"

"Ja, Mester," svarte de.

Mesteren sa:

"De aller fleste vil helst bli kvitt slikt som de ikke ønsker, slikt som er ubehagelig og utiltalend, og heller få oppleve mer av det som de ønsker, det som er behagelig og tiltalende. Men så opplever de at det bare blir mer av det som de ikke ønsker, som er ubehagelig og utiltalende, mens det blir mindre av det de ønsker seg, det som er behagelig og tiltalende. Hva kan være grunnen til det, munker?"

"For oss har tingene sitt grunnlag i deg, Mester. Du er vår veileder og vår tilflukt. Det ville være fint om du kunne forklare dette for oss, så skal vi huske hva du sier!"

"Så hør godt etter, munker, og legg merke til det jeg sier!"

"Ja vel, Mester," svarte munkene.

Mesteren sa:

"En vanlig mann som ikke har lært noe, som ikke har sett edle og sanne mennesker, ikke kjenner deres lære og ikke har praktisert den treningsveien som edle og sanne mennesker underviser i, vet ikke hva man bør gjøre og hva man ikke bør gjøre, og han vet ikke hvilke vaner som er gode og hvilke som er dårlige. Siden han ikke vet dette, gjør han det han ikke bør gjøre og unnlater å gjøre det han burde ha gjort, og han legger seg til dårlige vaner i stedet for gode. Dermed opplever han at det bare blir mer av det som han ikke ønsker, som er ubehagelig og utiltalende, mens det blir mindre av det han ønsker seg, det som er behagelig og tiltalende. Og hvorfor? Jo, fordi han ikke forstår hvordan dette henger sammen.

Men den edles elev som har lært mye, som har sett edle og sanne mennesker, kjenner deres lære og har praktisert den treningsveien som edle og sanne mennesker underviser i, vet hva man bør gjøre og hva man ikke bør gjøre, og han vet hvilke vaner som er gode og hvilke som er dårlige. Siden han vet dette, lar han være å gjøre det han ikke bør gjøre og gjør det han burde gjøre, og han legger seg til gode vaner i stedet for dårlige. Dermed opplever han at det blir mindre av det som han ikke ønsker, som er ubehagelig og utiltalende, mens det blir mer av det han ønsker seg, det som er behagelig og tiltalende. Og hvorfor? Jo, fordi han forstår hvordan dette henger sammen.

Dere kan innrette dere på fire forskjellige måter, munker. Hvilke fire? Dere kan innrette dere slik at dere har det vondt nå, og får det vondt senere. Dere kan innrette dere slik at dere har det godt nå, men får det vondt senere. Dere kan innrette dere slik at dere har det vondt nå, men får det godt senere. Eller dere kan innrette dere slik at dere har det godt nå, og får det godt senere.

Hvis en person ikke ser det som det er og forstår at han innretter seg slik at han har det vondt nå, og får det vondt senere, så fortsetter han slik og avstår ikke fra den levemåten. Dermed opplever han at det bare blir mer av det som han ikke ønsker, som er ubehagelig og utiltalende, mens det blir mindre av det han ønsker seg, det som er behagelig og tiltalende. Og hvorfor? Jo, fordi han ikke forstår hvordan dette henger sammen.

Hvis en person ikke ser det som det er og forstår at han innretter seg slik at han har det godt nå, men får det vondt senere, så fortsetter han slik og avstår ikke fra den levemåten. Dermed opplever han at det bare blir mer av det som han ikke ønsker, som er ubehagelig og utiltalende, mens det blir mindre av det han ønsker seg, det som er behagelig og tiltalende. Og hvorfor? Jo, fordi han ikke forstår hvordan dette henger sammen.

Hvis en person ikke ser det som det er og forstår at han innretter seg slik at han har det vondt nå, men får det godt senere, så fortsetter han ikke slik og avstår fra den levemåten. Dermed opplever han at det bare blir mer av det som han ikke ønsker, som er ubehagelig og utiltalende, mens det blir mindre av det han ønsker seg, det som er behagelig og tiltalende. Og hvorfor? Jo, fordi han ikke forstår hvordan dette henger sammen.

Hvis en person ikke ser det som det er og forstår at han innretter seg slik at han har det godt nå, og får det godt senere, så fortsetter han ikke slik og avstår fra den levemåten. Dermed opplever han at det bare blir mer av det som han ikke ønsker, som er ubehagelig og utiltalende, mens det blir mindre av det han ønsker seg, det som er behagelig og tiltalende. Og hvorfor? Jo, fordi han ikke forstår hvordan dette henger sammen.

Hvis en person ser det som det er og forstår at han innretter seg slik at han har det vondt nå, og får det vondt senere, så fortsetter han ikke slik og avstår fra den levemåten. Dermed opplever han at det bare blir mindre av det som han ikke ønsker, som er ubehagelig og utiltalende, mens det blir mer av det han ønsker seg, det som er behagelig og tiltalende. Og hvorfor? Jo, fordi han forstår hvordan dette henger sammen.

Hvis en person ser det som det er og forstår at han innretter seg slik at han har det godt nå, men får det vondt senere, så fortsetter han ikke slik og avstår fra den levemåten. Dermed opplever han at det bare blir mindre av det som han ikke ønsker, som er ubehagelig og utiltalende, mens det blir mer av det han ønsker seg, det som er behagelig og tiltalende. Og hvorfor? Jo, fordi han forstår hvordan dette henger sammen.

Hvis en person ser det som det er og forstår at han innretter seg slik at han har det vondt nå, men får det godt senere, så fortsetter han slik og avstår ikke fra den levemåten. Dermed opplever han at det bare blir mindre av det som han ikke ønsker, som er ubehagelig og utiltalende, mens det blir mer av det han ønsker seg, det som er behagelig og tiltalende. Og hvorfor? Jo, fordi han forstår hvordan dette henger sammen.

Hvis en person ser det som det er og forstår at han innretter seg slik at han har det godt nå, og får det godt senere, så fortsetter han slik og avstår ikke fra den levemåten. Dermed opplever han at det bare blir mindre av det som han ikke ønsker, som er ubehagelig og utiltalende, mens det blir mer av det han ønsker seg, det som er behagelig og tiltalende. Og hvorfor? Jo, fordi han forstår hvordan dette henger sammen.

Og hvordan innretter man seg slik at man har det vondt nå, og får det vondt senere?

Det er hvis noen med sorg og smerte dreper levende vesener, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte tar noe som ikke blir gitt ham, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte begår seksuelle overgrep, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte farer med løgn, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte farer med sladder, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte taler sårende ord, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte farer med slarv og tomprat, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte er grådig, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte er ondskapsfull, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte holder på feilaktige teorier, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Den som lever slik, havner i smertefulle tilstander i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. Dette er å innrette seg slik at man har det vondt nå, og får det vondt senere.

Og hvordan innretter man seg slik at man har det godt nå, og får det vondt senere?

Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse dreper levende vesener, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse tar noe som ikke blir gitt ham, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse begår seksuelle overgrep, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse farer med løgn, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse farer med sladder, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse taler sårende ord, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse farer med slarv og tomprat, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse er grådig, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse er ondskapsfull, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse holder på feilaktige teorier, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Den som lever slik, havner i smertefulle tilstander i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. Dette er å innrette seg slik at man har det godt nå, og får det vondt senere.

Og hvordan innretter man seg slik at man har det vondt nå, og får det godt senere?

Det er hvis noen med sorg og smerte avstår fra å drepe levende vesener, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte avstår fra å ta noe som ikke blir gitt ham, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte avstår fra å begå seksuelle overgrep, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte avstår fra å fare med løgn, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte avstår fra å fare med sladder, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte avstår fra å tale sårende ord, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte avstår fra å fare med slarv og tomprat, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte avstår fra å være grådig, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte avstår fra å være ondskapsfull, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Det er hvis noen med sorg og smerte avstår fra å holde på feilaktige teorier, og dette får ham til å føle sorg og smerte. Den som lever slik, havner i lykkelige kår i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Dette er å innrette seg slik at man har det vondt nå, og får det godt senere.

Og hvordan innretter man seg slik at man har det godt nå, og får det godt senere?

Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse avstår fra å drepe levende vesener, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse avstår fra å ta noe som ikke blir gitt ham, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse avstår fra å begå seksuelle overgrep, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse avstår fra å fare med løgn, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse avstår fra å fare med sladder, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse avstår fra å tale sårende ord, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse avstår fra å fare med slarv og tomprat, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse avstår fra å være grådig, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse avstår fra å være ondskapsfull, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Det er hvis noen med glede og tilfredsstillelse avstår fra å holde på feilaktige teorier, og dette får ham til å føle glede og tilfredsstillelse. Den som lever slik, havner i lykkelige kår i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Dette er å innrette seg slik at man har det godt nå, og får det godt senere. Dette er de fire måtene å innrette seg på, munker.

Det er som et bittert gresskar innsatt med gift, munker. Sett at det kommer en mann som gjerne vil leve og ikke dø, som gjerne vil ha det godt, og ikke vondt. De andre sier til ham:

‘Se her! Her er et bittert gresskar innsatt med gift. Du kan drikke av det hvis du vil. Men du kommer ikke til å like verken fargen, lukten eller smaken, og hvis du drikker, kommer du til å dø eller få det så vondt som om du skulle dø.'

Han tenker seg ikke om, men drikker likevel, og han liker verken fargen, lukten eller smaken, og enten dør han, eller så får han det like vondt som om han skulle dø.

Denne lignelsen skal illustrere at man innretter seg slik at man har det vondt nå og får det vondt senere.

Det er som et drikkebeger av bronse, munker. Drikken har vakker farge, god lukt og god smak, men det er blandet gift i den. Sett at det kommer en mann som gjerne vil leve og ikke dø, som gjerne vil ha det godt, og ikke vondt. De andre sier til ham:

‘Se her! Her er et drikkebeger av bronse. Drikken har vakker farge, god duft og god smak, men det er blandet gift i den. Du kan drikke av det hvis du vil. Du kommer til å like farge, lukten og smaken, men hvis du drikker, kommer du til å dø eller få det så vondt som om du skulle dø.'

Han tenker seg ikke om, men drikker likevel, og han liker både fargen, lukten eller smaken, og enten dør han, eller så får han det like vondt som om han skulle dø.

Denne lignelsen skal illustrere at man innretter seg slik at man har det godt nå, men får det vondt senere.

Det er som gjæret urin med forskjellige medisiner i, munker. Sett at det kommer en mann som har gulsott. De andre sier til ham:

‘Se her! Her er et beger gjæret urin med forskjellige medisiner i. Du kan drikke det hvis du vil. Du kommer ikke til å like verken fargen, lukten eller smaken, men hvis du drikker det, kommer du til å bli frisk.'

Han tenker seg godt om, og drikker medisinen. Han liker verken fargen, lukten eller smaken, men etter å drukket den, blir han frisk.

Denne lignelsen skal illustrere at man innretter seg slik at man har det vondt nå, men får det godt senere.

Det er som en blanding av surmelk, honning, smør og sirup, munker. Sett at det kommer en mann som har dysenteri. De andre sier til ham:

‘Se her! Her er et beger med en blanding av surmelk, honning, smør og sirup. Du kan drikke det hvis du vil. Du kommer til å like både fargen, lukten og smaken, og hvis du drikker det, kommer du til å bli frisk.'

Han tenker seg godt om, og drikker blandingen. Han liker både fargen, lukten og smaken, og etter å ha drukket den, blir han frisk.

Denne lignelsen skal illustrere at man innretter seg slik at man har det godt nå, og får det godt senere.

Det er som når skyene splittes ved slutten av regntiden og solen bryter igjennom, munker. Da fordriver den mørket og lyser opp alt som er der med sine varmende stråler. På samme måte vil en praksis som skaper lykke nå og lykke senere, fordrive andre filosofers og brahmaners læresystemer, og lyse opp alt med sine varmende stråler."

Slik talte Mesteren, og glade til sinns tok munkene imot Mesterens ord.