Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene
Sutta 41 - 50


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya


41. Samtalen med brahmanene i Sala. Saleyyakasutta
Buddha forklarer de ti usunne og de ti sunne formene for holdninger og oppførsel.

42. Samtalen med brahmanene fra Verañja. Verañjakasutta
Innholdet i denne teksten er omtrent det samme som i foregående tekst.

43. Den store teksten med spørsmål og svar. Mahavedallasutta
En samtale mellom munkene munken Kotthika den store og Sariputta med spørsmål og svar om mange viktige aspekter av læren.

44. Den lille teksten med spørsmål og svar. Culavedallasutta
Nonnen Dhammadinna besvarer en rekke sentrale spørsmål om læren fra en legmann. Buddha bekrefter og godkjenner de svarene hun ga.

45. Den lille samtalen om forskjellige måter å innrette seg på. Culadhammasamadanasutta
Buddha forteller at man kan innrette seg så man har det godt nå, men får det vondt senere (sansenytelser), eller slik at man har det vondt nå og får det vondt senere (streng askese), eller man har det vondt nå, men får godt senere (motstrebende praksis), eller man kan ha det godt nå og få det godt senere (meditasjon).

46. Den store samtalen om forskjellige måter å innrette seg på. Mahadhammasamadanasutta
Innholdet i denne teksten har mye til felles med foregående tekst, men her er forklaringene mer rettet inn mot Buddhas etiske normer: ikke drepe, ikke stjele, ikke begå seksuelle overgrep, ikke føre urett tale og ikke holde på feilaktige teorier.

47. Undersøkelser. Vimamasakasutta
Hvis noen hevder de har kommet fram til sannheten, er det viktig å undersøke om dette stemmer.

48. Krangelen i Kosambi. Kosambiyasutta
Det er intern strid mellom munkene i Kosambi. Buddha forklarer at vennlige ord, vennlige handlinger og vennlige tanker skaper god omgangstone, harmoni og enighet.

49. En utfordring til Brahma. Brahmanimantanikasutta
Guden Brahma tror at han er evig, og Mara støtter ham og prøver å dupere Buddha fra å komme med innsigelser. Men Buddha sier at selv gudene er forgjengelige, og han utdyper sin innsikt med en forklaring maken til den vi finner i tekst nr. 1. En liten konkurranse i paranormale krefter avgjør saken til Buddhas fordel.

50. Mara blir irettesatt. Maratajjaniyasutta
Mara farer inn i magen til Moggallana den store, men blir oppdaget og må finne seg i at Moggallana forteller historien om hvordan Mara i et tidligere liv ble avslørt av en tidligere buddha, Kakusandha, og ble straffet i helvete. Deretter må han tåle en kraftig irettesettelse av Moggallana. En slik legende om tidligere liv grenser til den kategorien av fortellinger som kalles jataka, historier om tidligere liv.