Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

4. Salayatanavagga - Kapitlet om de seks sansefelter
38. Jambukhadakasamyutta - Samtaler med Jambukhadaka


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Salayatanavagga


4.4.1 (38.1) Spørsmål om nibbana
Nibbanapañhasutta

En gang da Sariputta var i Magadha, holdt han til i landsbyen Nalaka. Der kom den omvandrende filosofen Jambukhadaka bort til ham og pratet høflig med ham før han satte seg ned. Da Jambukhadaka hadde satt seg, sa han:

"Man snakker om nibbana, min venn Sariputta. Men hva er egentlig nibbana?"

"Det er når grådighet, hat og vrangforestillinger er fullstendig utslettet, min venn. Det er dette som kalles nibbana."

"Men finnes det en vei eller metode for å virkeliggjøre nibbana?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å virkeliggjøre nibbana."

"Det er en god vei, det er en god metode for å virkeliggjøre nibbana. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."4.4.2 (38.2) Spørsmål om å bli en arahant

Arahattapañhasutta

"Man snakker om det å bli en arahant, min venn Sariputta. Men hvordan blir man egentlig en arahant?"

"Det er når grådighet, hat og vrangforestillinger er fullstendig utslettet, min venn. Det er dette det vil si å være en arahant."

"Men finnes det en vei eller metode for å oppnå å bli en arahant?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å oppnå å bli en arahant."

"Det er en god vei, det er en god metode for å oppnå å bli en arahant. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."4.4.3 (38.3) De som underviser i læren
Dhammavadipañhasutta

"Hvem er det som underviser i læren her i verden, min venn Sariputta? Hvem er det som har praktisert godt her i verden og som er lykkelige her i verden?"

"De som underviser i læren om å slippe taket i grådighet, slippe taket i hat og slippe taket i vrangforestillinger, de er det som underviser i læren her i verden, min venn. De som har klart å slippe taket i grådighet, hat og vrangforestillinger, de er det som har praktisert godt her i verden. De som har klart å slippe taket i grådighet, hat og vrangforestillinger slik at de har skåret dem over ved roten slik at de ikke er i stand til å vokse fram igjen senere, de er det som er lykkelige her i verden."

"Men finnes det en vei eller metode for å slippe taket i grådighet, hat og vrangforestillinger, min venn?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å slippe taket i grådighet, hat og vrangforestillinger."

"Det er en god vei, det er en god metode for å slippe taket i grådighet, hat og vrangforestillinger. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."
4.4.4 (38.4) Hva er poenget?
Kimatthiyasutta

"Hva er poenget ved å leve det opphøyde liv slik filosofen Gotama forklarer det, Sariputta?"

"Vi lever det opphøyde liv og følger Mesteren for å oppnå full forståelse av det som føles utilfredsstillende, min venn."

"Men finnes det en vei eller metode for å oppnå full forståelse av det som føles utilfredsstillende, min venn?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å oppnå full forståelse av det som føles utilfredsstillende."

"Det er en god vei, det er en god metode for å oppnå full forståelse av det som føles utilfredsstillende. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."4.4.5 (38.5) Velvære
Assasappattasutta

"Folk snakker å oppnå velvære, Sariputta. Hva vil det si å oppnå velvære?"

"I den grad en munk forstår det som det virkelig er, når han forstår hvordan de seks sansefeltene oppstår og tar slutt, når han forstår gledene og ulempene ved dem, og når han forstår hvordan han gjør seg fri fra dem, i den grad kan han sies å ha oppnådd velvære."

"Men finnes det en vei eller en metode for å virkeliggjøre velvære, min venn?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å virkeliggjøre velvære."

"Det er en god vei, det er en god metode for å virkeliggjøre velvære. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."4.4.6 (38.6) Det høyeste velvære
Paramassasappattasutta

"Folk snakker om å oppnå det høyeste velvære, Sàriputta. Hva menes med oppnå det høyeste velvære?"

"I den grad en munk forstår det som det virkelig er, når han forstår hvordan de seks persepsjonsfeltene oppstår og tar slutt, når han forstår gledene og ulempene ved dem, og når han forstår hvordan han gjør seg fri fra dem, i den grad kan han sies å ha oppnådd det høyeste velvære."

"Men finnes det en vei eller en metode for å virkeliggjøre det høyeste velvære, min venn?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å virkeliggjøre det høyeste velvære."

"Det er en god vei, det er en god metode for å virkeliggjøre det høyeste velvære. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sàriputta."4.4.7 (38.7) Følelser
Vedanapañhasutta

"Folk snakker om følelser, Sariputta. Hva menes med følelser?"

"Det finnes tre slags følelser, min venn. Hvilke tre? Det er gode følelser, vonde følelser og følelser som verken er vonde eller gode. Dette er de tre slags følelser."

"Men finnes det en vei eller en metode for å forstå de tre følelsene, min venn?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å forstå de tre følelsene."

"Det er en god vei, det er en god metode for å forstå de tre følelsene. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."4.4.8 (38.8) Negative sinnstilstander
Asavapañhasutta

"Folk snakker om negative sinnstilstander, Sariputta. Hva menes med negative sinnstilstander?"

"Det finnes tre negative sinnstilstander, min venn, nemlig sansebegjær, lengsler og uvitenhet. Dette er de tre negative sinnstilstandene."

"Men finnes det en vei eller en metode for å bli kvitt disse negative sinnstilstandene, min venn?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å bli kvitt disse negative sinnstilstandene."

"Det er en god vei, det er en god metode for å bli kvitt disse negative sinnstilstandene. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."4.4.9 (38.9) Uvitenhet
Avijjapañhasutta

"Folk snakker om uvitenhet, Sariputta. Hva menes med uvitenhet?"

"Det er manglende kunnskap om lidelse, om hvordan lidelsen oppstår, hvordan lidelsen tar slutt og om veien som fører til at lidelsen tar slutt. Dette er uvitenhet, min venn."

"Men finnes det en vei eller en metode for å bli kvitt denne uvitenheten, min venn?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å bli kvitt denne uvitenheten."

"Det er en god vei, det er en god metode for å bli kvitt denne uvitenheten. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."4.4.10 (38.10) Begjær
Tanhapañhasutta

"Folk snakker om begjær, Sariputta. Hva menes med begjær?"

"Det er tre former for begjær, min venn. Det er sansenytelsebegjær, eksistensbegjær og ødeleggelsestrang. Dette er de tre formene for begjær, min venn."

"Men finnes det en vei eller en metode for å bli kvitt disse formene for begjær, min venn?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å bli kvitt disse formene for begjær."

"Det er en god vei, det er en god metode for å bli kvitt disse formene for begjær. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."4.4.11 (38.11) Flodbølger
Oghapañhasutta

"Folk snakker om flodbølger, Sariputta. Hva menes med flodbølger?"

"Det finnes fire flodbølger, min venn. Det er sansenytelsenes flodbølge, lengslenes flodbølge, teorienes flodbølge og uvitenhetens flodbølge. Dette er de fire flodbølgene, min venn."

"Men finnes det en vei eller en metode for å bli kvitt disse fire flodbølgene, min venn?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å bli kvitt disse fire flodbølgene."

"Det er en god vei, det er en god metode for å bli kvitt disse fire flodbølgene. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."4.4.12 (38.12) Involveringer
Upadanapañhasutta

"Folk snakker om involveringer, Sariputta. Hva menes med involveringer?"

"Det finnes fire involveringer, min venn. Det er involveringer i sansenytelser, involveringer i teorier, involveringer i regler og ritualer og involveringer i påstander om et selv. Dette er de fire involveringene, min venn."

"Men finnes det en vei eller en metode for å bli kvitt disse fire involveringene, min venn?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å bli kvitt disse fire involveringene."

"Det er en god vei, det er en god metode for å bli kvitt disse fire involveringene. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."4.4.13 (38.13) Lengsler
Bhavapañhasutta

"Folk snakker om lengsler, Sariputta. Hva menes med lengsler?"

"Det finnes tre lengsler, min venn. Det er lengsel etter eksistens på sanselighetens plan, lengsel etter eksistens i formplanets himmel og lengsel etter eksistens i formløshetens himmel. Dette er de tre lengslene, min venn."

"Men finnes det en vei eller en metode for å bli kvitt disse lengslene, min venn?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å bli kvitt disse lengslene."

"Det er en god vei, det er en god metode for å bli kvitt disse lengslene. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."4.4.14 (38.14) Lidelse
Dukkhapañhasutta

"Folk snakker om lidelse, Sariputta. Hva menes med lidelse?"

"Det finnes tre former for lidelse, min venn. Det er lidelse forårsaket av smerte, lidelse forårsaket av aktiviteter og lidelse forårsaket av at alt er i forandring. Dette er de tre formene for lidelse, min venn."

"Men finnes det en vei eller en metode for å forstå disse tre formene for lidelse, min venn?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å forstå disse tre formene for lidelse."

"Det er en god vei, det er en god metode for å forstå disse tre formene for lidelse. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."4.4.15 (38.15) Personligheten
Sakkayapañhasutta

"Folk snakker om personlighet, Sariputta. Hva menes med personlighet?"

"Mesteren har sagt at personligheten består av fem involveringsgrupper, og disse er primærsanseinntrykksinvolveringsgruppen, følelsesinvolveringsgruppen, identifikasjonsinvolveringsgruppen, reaksjonsinvolveringsgruppen og bevissthetsinvolveringsgruppen. Dette er de fem involveringsgruppene Mesteren sier personligheten består av, min venn."

"Men finnes det en vei eller en metode for å forstå disse fem involveringsgruppene, min venn?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å forstå disse fem involveringsgruppene."

"Det er en god vei, det er en god metode for å forstå disse fem involveringsgruppene. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."4.4.16 (38.16) Vanskelig å gjøre
Dukkarapañhasutta

"Hva er det som er vanskelig i denne læren og treningsdisiplinen, Sariputta?"

"Det er vanskelig å forlate hjemmet og la seg ordinere som munk, min venn."

"Hva er det som er vanskelig etter at man er blitt munk?"

"Det er vanskelig å lære å trives i rollen som munk."

"Hva er det som er vanskelig etter at man har lært å trives som munk?"

"Det er vanskelig å praktisere læren i alle dens store og små detaljer."

"Hvor lang tid tar det for en munk som praktiserer læren i alle dens detaljer, å bli en arahant?"

"Det tar ikke lang tid, min venn."