Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene
Sutta 61 - 70


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya


61. Rahula får veiledning i Ambalatthika. Ambalatthikarahulovadasutta
Også kalt: Den lille veiledningen for Rahula. Cularahulovadasutta
Buddha gir sin sønn, Rahula, anskuelighetsundervisning i ikke å lyve, og i å tenke seg godt om i forbindelse med alt han gjør, sier og tenker.

62. Den store veiledningen for Rahula. Maharahulovadasutta
Buddha forklarer at ingen former, følelser, identifikasjoner eller bevissthet er ‘mitt selv'. Deretter får Rahula lære meditasjon på pusten og betraktning av grunnegenskapene, samt å øve vennlighet, medfølelse, medglede og sinnslikevekt.

63. Den lille samtalen med Malunkyaputta. Culamalunkyaputtasutta
Munken Malunkyaputta er misfornøyd over at Buddha ikke har forklart en rekke teoretiske spørsmål. Buddha sier at det viktigste er å fri seg fra lidelse, ikke å spekulere over teoretiske spørsmål, og han illustrerer det med den kjente lignelsen om den forgiftede pila.

64. Den store samtalen med Malunkyaputta. Mahamalunkyaputtasutta
Buddha utspør munkene om de fem bindingene, og Malunkyaputta gir et svar som bare delvis er riktig. Derfor gir Buddha en forklaring som går mer i dybden.

65. Samtalen med Bhaddali. Bhaddalisutta
Munken Bhaddali vil ikke følge regelen om å spise bare en gang om dagen. Men han blir overbevist om at han har tatt feil, så han ber om tilgivelse, noe han også får. Buddha benytter anledningen til å snakke om hvorfor det er viktig for munkene å følge treningstreglene.

66. Lignelsen om vaktelen. Latukikopamasutta
Også denne teksten handler om å spise bare en gang om dagen, om andre treningsregler for munkene og om hvorfor det er viktig å etterleve dem.

67. Samtalen i Catuma. Catumasutta
Buddha viser bort fem hundre munker fordi de bråker for mye. Men andre går i forbønn for dem, og de får komme tilbake igjen. Moggallana var villig til å ta ansvaret for å veilede munkene om Mesteren skulle trekke seg tilbake. Videre advarer Buddha munkene mot sinne, glupskhet, sansenytelser og kvinner, farer som han sammenligner med bølger, krokodiller, strømvirvler og haier.

68. Samtalen i Nalakapana om et godt liv. Nalakapanasutta
Buddha spør noen munker om de trives med treningen, og de svarer ja til det, for de har tillit til Buddha og til læren. Videre forklarer Buddha at når han sier at noen har oppnådd en god gjenfødelse, er det for å inspirere dem og hjelpe dem til å fokusere sinnet. På den måten vil de få et godt liv.

69. Skogsmunken Gulissani. Gulissanisutta
I forbindelse med at en omvandrende skogsmunk besøker munkeordenen, gir Buddha en undervisning som kan tyde på at skogsmunker ikke alltid var vant til å omgås andre. Han sier bl.a. at en skogsmunk bør være høflig, kjenne vanlige regler for skikk og bruk, ikke være arrogant, og studere læren og disiplinen, slik at ikke folk skal undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen.

70. Samtalen i Kitagiri. Kitagirisutta
To munker vil spise når det passer dem. De vil ikke gi opp øyeblikkets tilfredsstillelse bare for å jage etter noe som kanskje fungerer i fremtiden. Buddha irettesetter dem og forklarer hvorfor en elev bør følge lærerens anvisninger. Han forklarer også hvorfor han gir forskjellig undervisning til forskjellige mennesker.